Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/22865,Kepler-Jan.html
2023-12-11, 13:49

Kepler Jan

Jan Kepler, ur. 16 I 1932 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kierunek etnografia (1966).

1950–1951 członek biura redakcyjnego „Wiadomości Chemicznych” wydawanych przez Polskie Towarzystwo Chemiczne przy UŁ, 1952 księgowy w Centralnym Zarządzie Przemysłu Bawełnianego w Łodzi, 1953–1954 nauczyciel w SP nr 130 tamże, 1955–1957 w SP nr 3 w Pabianicach, 1957–1959 plastyk, drukarz w Spółdzielni Splot w Łodzi, 1959–1992 kustosz w Państwowym Muzeum w Pabianicach/Muzeum Miasta Pabianic.

Od IX 1980 w „S”; członek wspólnej organizacji „S” w Muzeum Sztuki w Łodzi i PM w Pabianicach, nast. przew. Komitetu Założycielskiego, od 1981 KZ w PM w Pabianicach. Od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD. 1981 działacz Komisji Lokalnej w Pabianicach, 30 VII 1981 współorganizator marszu głodowego tamże.

1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. łódzka „Solidarność Walcząca”, „Wolna Solidarność”, „Tygodnik Mazowsze”. 1982–1985 współpracownik Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi. 1982 autor tekstów dla podziemnego wydawnictwa Pro Patria w Pabianicach. We IX 1982 pomysłodawca i zleceniodawca (z proboszczem parafii św. Mateusza w Pabianicach ks. Stanisławem Świerczkiem) wykonania przez artystę plastyka Norberta Hansa tablicy poświęconej Pamięci Pomordowanych za Wolność i Prawa Człowieka w PRL w latach 1956–1982 (przeciwdziałania podjęte przez SB spowodowały, że tablicę ukryto, a uroczystość poświęcenia i odsłonięcia odbyła się dopiero 13 XII 1990). 1982–1984 współpracownik Tajnego TZR. 1983 kilkukrotnie przesłuchiwany. Współpracownik Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy wykonaniu tablicy z okazji 50. rocznicy śmierci, odsłoniętej 10 XI 1985 w kościele NSJ (oo. jezuici). Od 6 III 1988 członek podziemnej Regionalnej Komisji „S” Ziemi Łódzkiej. 11 IX 1988 sygnatariusz oświadczenia o wznowieniu jawnej działalności ZR. XII 1988 – XII 1989 członek Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Niepodległości w Pabianicach, odsłoniętego 11 XI 1989.

1989–1992 członek Łódzkiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych. W wyborach w VI 1989 kandydat do Sejmu z listy Komitetu Obywatelskiego Katolików Świeckich w Łodzi. 26 X 1989 współzałożyciel KO m. Pabianic. Od 1992 na emeryturze. Od 1992 na emigracji w USA.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1979).

1982–1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR/KE krypt. Zawiedzeni.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Pabianice

Opcje strony