Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowak Adam

Adam Nowak, ur. 24 XII 1955 w Łodzi. Ukończył Technikum Budowlane dla Pracujących nr 3 w Łodzi (1980).

1973–1979 hydraulik, stolarz Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Szymona Harnama, 1979–1983 ZPW im. Norberta Barlickiego w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, od X 1980 wiceprzew. KZ. IX 1980–13 XII 1981 organizator zakładowych akcji protestacyjnych proklamowanych przez „S”; kolporter prasy związkowej (m.in.: „Solidarności Ziemi Łódzkiej”, „Solidarności z Gdańskiem”, biuletynu Agencji Prasowej „S”, „Biuletynu Dolnośląskiego”). Delegat do Tymczasowej Komisji Włókniarzy, członek Sekcji Włókniarzy, uczestnik rozmów z delegacją rządową pod kier. min. przemysłu lekkiego Władysława Jabłońskiego, zakończonych podpisaniem porozumienia (24 XI 1980).

13 XII 1981–4 XI 1982 inicjator/organizator wydawania (z żoną Niną Nowak) biuletynu informacyjnego (bez nazwy) w nakł. ok. 50 egz., przepisywanego na maszynie; współorganizator (z Jackiem Owczarkiem, Markiem Majewskim, Przemysławem Saneckim i Ryszardem Szczepaniakiem) kolportażu prasy podziemnej i ulotek w ZPW im. Harnama i ZPW im. Barlickiego oraz w łódzkich kościołach; m.in. „Solidarności Walczącej” (edycja I łódzka). 1982 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB, kilkakrotne rewizje w mieszkaniu i w miejscu pracy, 5 XI 1982 osadzony w obozie wojskowym w Chełmnie (współorganizator dwóch głodówek zorganizowanych z powodu braku opieki medycznej dla osób przewlekle chorych oraz w proteście przeciwko złemu traktowaniu i odżywianiu przeterminowaną żywnością, szykanowany po emisji na antenie RWE tekstu jego piosenki nt. niedoli, upokorzeń więzionych w obozach wojskowych oraz przekazaniu informacji o funkcjonowaniu obozu w Chełmnie), 2 II 1983 zwolniony. II 1983 zwolniony z pracy w ZPW im. Barlickiego. Zatrzymany i tymczasowo aresztowany przez 3 dni przez SB bez nakazu prokuratora. 1983–1984 pracownik prywatnego zakładu stolarskiego. 1984–1985 Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Od 1986 własna działalność gospodarcza.

Od 2008 wiceprezes Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy ’82”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Wiesław Maciejewski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry