Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowak Barbara

Barbara Nowak, ur. 23 III 1952 w Lidzbarku Warmińskim. Ukończyła w trybie zaocznym IV LO w Olsztynie (1984).

1976-1993 pracownik SP nr 15 w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodnicząca KZ, delegowana do kontaktów z MKZ w Olsztynie, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczka akcji strajkowych, protestacyjnych.

14 XII 1981 uczestniczka demonstracji przed Olsztyńskimi Zakładami Opon Samochodowych i na Starym Mieście w Olsztynie; prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych. Od 1982 drukowała i kolportowała (z Danutą Gulko, Wojciechem Ciesielskim, Józefą Mielnik, Haliną Pietkiewicz, Agatą Sidor i Wacławem Kwiatkowskim) pisma podziemne, m.in. „Rezonans”, i „Solidarność Walczącą”; uczestniczka akcji plakatowych i ulotkowych; współorganizatorka pomocy internowanym, aresztowanym i ich rodzinom. 26 VI 1982 internowana (w zaawansowanej ciąży) w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, 16 X 1982 zwolniona. 1982-1986 wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, 2 V 1986 aresztowana, przetrzymywana w RUSW w Lidzbarku Warmińskim, następnie w WUSW w Olsztynie i AŚ w Ostródzie, 17 VII 1986 zwolniona, sprawę umorzono na mocy amnestii.

Od 1993 gospodyni domowa.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1982-1983 rozpracowywana przez Wydz. II KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Messalina; 1984-1989 przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Filatelista.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry