Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowak Bernard

Bernard Nowak, ur. 3 XI 1950 w Kwidzynie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek polonistyka (1976).

1968-1969 kierownik mieszalni pasz w PGR Łagiewniki k. Krotoszyna, 1974-1975 referent w Przedsiębiorstwie Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego w Lublinie, 1975-1980 pracownik magla tamże, 1980 – XI 1981 zarobkowo w RFN.

Od XII 1981 zatrudniony na etacie w ZR Środkowo-Wschodniego „S” w Lublinie, redaktor „Biuletynu Związkowego NSZZ RI «Solidarność»” (tytuł w brzmieniu z IX-XII 1981).

13 XII 1981 uczestnik wyniesienia sprzętu poligraficznego z opuszczonej siedziby ZR w Lublinie i przewiezienia jednego z powielaczy na teren strajkującej WSK PZL Świdnik. 13-15/16 uczestnik strajku w WSK PZL, członek redakcji „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”, 15/16 XII 1981 pobity przez ZOMO w czasie opuszczania spacyfikowanego zakładu. W I 1982 drukarz (z Danutą Winiarską) na powielaczu offsetowym, przechowywanym we własnym mieszkaniu w Lublinie, 2 pierwszych nr. podziemnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” (później „Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. Wydanie wojenne”). W 1982 współinicjator (z Wiesławem Halejem i Dariuszem Dybciakiem) działalności podziemnego wydawnictwa Aut 82, przez kilka mies. redaktor, drukarz, wydawca i kolporter książek. 1982-1989 kilkakrotnie przewoził z Paryża miesięcznik „Kontakt”, od 1983 kasety wydawnictwa Audio-Kontakt oraz Video-Kontakt Mirosława Chojeckiego (przekazywane do kopiowania głównie Wacławowi Białemu w Lublinie). 1983-1989 jeden z czterech głównych drukarzy (z Januszem Rucińskim, Andrzejem Woytowiczem i Lechem Klimkowskim) „Informatora. Region Środkowo-Wschodni «Solidarność»” (drukowanego w mieszkaniu Izabeli Rucińskiej, matki J. Rucińskiego); równolegle drukarz (w tym samym składzie) niektórych książek Biblioteki Informatora, kilku nr. podziemnego „Miesięcznika. Opinie, komentarze, analizy” oraz pisma „ABC” (z blach otrzymywanych z Warszawy). 1983-1989 redaktor, wydawca i drukarz podziemnego „Biuletynu Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC-Lublin”; koordynator działań Tymczasowej KZ w FSC w Lublinie. 1984-1989 redaktor i składacz książek podziemnego wydawnictwa Komitywa w Lublinie. Ok. 1984-1985 uczestnik (z Andrzejem Matkowskim) 2 prób emisji podziemnego Radia „S” tamże.

Od 1989 właściciel Wydawnictwa Test Test "Test", podtytuł: „Pismo Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ «S» Śląska Opolskiego”, wydawane w Opolu w 1981. tamże; 1999-2004 dyr. Biura Projektów i Urbanizacji EM tamże. Od 2005 prezes SPP Oddział w Lublinie, od 2006 Stowarzyszenia Wolnego Słowa Oddział w Lublinie.

Autor powieści i opowiadań, m.in. ''Cztery dni Łazarza'' (Paryż 1990), ''Taniec koperwasów'' (Lublin 2003), ''Smolice N°86'' (Lublin 2006).

III 1979 – VI 1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOR krypt. Nietoperz.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry