Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietrzyk Zbigniew

Zbigniew Pietrzyk, ur. 21 IV 1947 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn/Mechaniczno-Technicznego (1971).

1956–1966 w ZHP, 1963–1971 ZMS, 1965–1971 ZSP, 1970–III 1981 PZPR.

1971–1973 konstruktor w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1973–1974 st. mistrz w Fabryce Samochodów Małolitrażowych (FSM) w Tychach, 1974–1975 kierownik Zakładu Usług Remontowych Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lubaszu, 1975–1976 specjalista ds. remontów/kierownik sekcji mechanicznej w Agromie w Kutnie, 1976–1980 z-ca dyr. w Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Płocku Oddział Kutno, 1980–1983 konstruktor w ZPR Miflex tamże.

Od X 1980 wiceprzew. Komitetu Założycielskiego w ZPR Miflex, od XII 1980 przew. KZ tamże, od XI 1980 członek MKZ Ziemi Kutnowskiej, VI 1981 delegat na I WZD NSZZ „S” Ziemi Kutnowskiej. 13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie i w Kwidzynie, 21 XI 1982 zwolniony.

Od V 1983 na emigracji w USA, od 1983 mechanik w prywatnych firmach/własna działalność gospodarcza.

1983–1990 współzałożyciel (skarbnik, wiceprezes, nast. prezes) Stowarzyszenia Solidarność w Seattle.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Płocku w ramach SOS krypt. Niedźwiedź; 1983–1984 przez Gr. V RUSW w Kutnie w ramach SOR krypt. Apel; 1985 przez Gr. II RUSW tamże w ramach KE krypt. Pajac-II.

Milena Przybysz-Gralewska

Region Płock, Kutno

Opcje strony

do góry