Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pietrzykowska-Bodnar Bożena Henryka

Bożena Henryka Pietrzykowska-Bodnar, ur. 13 IX 1939 w Zamościu. Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, Wydz. Lekarski (1963), specjalizacja I stopnia z psychiatrii (1967), specjalizacja II stopnia z psychiatrii (1969), 1969-1975 praca naukowa i studia doktoranckie w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. M. Nenckiego w Warszawie, doktorat (1975).

1964-1969 lekarz w Szpitalu Psychiatrycznym w Morawicy k. Kielc i Krychnowicach k. Radomia. 1975-2005 ordynator oddziału psychiatrycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, następnie kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego w II Klinice Psychiatrycznej.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” w IPiN, następnie KZ; w 1981 współpracowniczka redakcji niezależnego pisma KZ „Nasze Sprawy”. Od 1980 aktywny członek Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” Regionu Mazowsze.

Od 13 XII 1981 działaczka TKZ „S” w IPiN, kolporter wydawnictw podziemnych. 1982-1989 działaczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Warszawie (od 1983 Prymasowski Komitet Charytatywno-Społeczny): rozdział leków z darów zagranicznych, przygotowywanie paczek i pomoc rodzinom internowanych, więzionych i represjonowanych, wizytowanie więzień i pomoc medyczna dla osób w nich osadzonych, załatwianie badań i dokumentacji lekarskiej jako podstawy do zwolnienia więźniów. 1982-1989 działaczka struktur podziemnych „S” Służby Zdrowia Regionu Mazowsze i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” (od 1987). 1983-1986 redaktorka, autorka, kolporterka podziemnego pisma „Głos Medyka”; 1986-1990 redaktorka, autorka, kolporterka „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”. 5 X 1988 współzałożycielka Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” Region Mazowsze, następnie członek Prezydium (1989-1993).

Od 1989 przewodnicząca KZ „S” w IPiN w Warszawie. Od VI 1989 z upoważnienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia „S” współorganizatorka Izb Lekarskich, członek Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich, wybrana do władz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, następnie jej sekretarz. W 1993 kierownik Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia w w IPiN. Od 2002 członek Komisji Bioetycznej w tym instytucie.

Autorka wielu publikacji naukowych, współautorka podręczników akademickich: ''Psychiatria'', ''Psychiatria kliniczna dla studentów''.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), wyróżniona odznaczeniem Izby Lekarskiej Meritus pro Medicis (2004).

 

Stanisław Grzonkowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry