Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stemplewski Grzegorz Tadeusz

Grzegorz Tadeusz Stemplewski, ur. 25 XI 1950 w Dąbrowicach w pow. kutnowskim. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Techn. (1974).

1974–1975 służba wojskowa, 1975–1977 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kutnie, 1977–1985 specjalista ds. techn. Centralnej Bazy Części Zamiennych Agroma tamże, IX 1980–I 1981 inicjator, nast. przew. tymczasowej Rady Pracowniczej w zakładzie pracy, redaktor w radiowęźle zakładowym, od IX 1980 członek „S” w CBCZ Agroma, 14 XII 1981 inicjator organizacji protestu, 17 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie. 29 IV 1982 zwolniony. 1982 organizator pomocy dla rodzin internowanych, 1982–1989 uczestnik i współorganizator spotkań społeczno-kulturalnych w kościołach, kolporter wydawnictw podziemnych (we współpracy m.in. z Zygmuntem Kutałowskim, Grażyną i Czesławem Gajewskimi), IV/V 1985 uczestnik protestu głodowego w sanktuarium w Głogowcu.

1985–1989 gł. mechanik w Przedsiębiorstwie Wodno-Melioracyjnym, 1989–1992 wiceprezes, od 1990 prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Imielnie, 1992–1993 dyr. techn. w Zakładzie Przemysłu Drzewnego Miklas w Kutnie, 1993–1999 własna działalność gospodarcza, 1999–2001 nauczyciel matematyki w SP nr 2 w Kutnie, 2001–2017 w Gimnazjum nr 1 tamże. Od 2017 na emeryturze.

1991–1994 członek UD (Koła w Kutnie).

Odznaczony zostałem rzyżem Wolności i Solidarności (2013).

1982–1989 rozpracowywany przez Gr. VI RUSW w Kutnie w ramach KE krypt. Zuch.

Milena Przybysz-Gralewska

Opcje strony

do góry