Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szendo Zenon

Zenon Szendo, ur. 10 X 1941 w Wilnie. Ukończył Studium Ekonomiczno-Prawne w Wojanowie k. Jeleniej Góry (1972).

1962–1969 instruktor nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców Zawodowych w Szczecinie, 1970–1982 inspektor ochrony przemysłu w Zjednoczeniu Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od VI 1981 wiceprzew. Komisji Wydziałowej; 1980–1981 współpracownik Działu Interwencji MKZ/ZR Ziemia Łódzka, dostarczał informacje nt. nadużyć w przemyśle lekkim. Uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, strajków i akcji protestacyjnych. Od V 1981 współpracownik, VIII 1981–1989 członek KPN, współorganizator struktur partii w Łodzi i regionie oraz działalności edukacyjnej i wydawniczej; 1981 w KOWzP w Łodzi.

I – VII 1982 współzałożyciel i przew. grupy Tymczasowa Rada Obrony i Pomocy Solidarności (TROPS) w Łodzi, zajmującej się działalnością charytatywną na rzecz osób internowanych i uwięzionych. 1982 współpracownik o. Stefana Miecznikowskiego w ramach Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi. 1982 zwolniony z pracy, 1982–1987 pracownik zakładu krawieckiego prowadzonego przez żonę. 1982 współzałożyciel podziemnego pisma „Zawsze Solidarni” (drukarz, współorganizator sprzętu i materiałów poligraficznych, kolporter), drukarz pisma „Przedwiośnie”. 10 VIII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Łodzi, 28 III 1983 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w procesie działaczy KPN na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1983–1989 współpracownik Wydawnictwa Polskiego KPN, kolporter podziemnych pism, m.in. „Droga” i „Gazeta Polska”, książek, znaczków poczt podziemnych „S”, kalendarzy, albumów fotograficznych. 1988–1989 pracownik Wojskowej Centrali Handlowej w Łodzi.

1990–1992 współwłaściciel firmy Usługi Rem-Bud i Handel w Łodzi, od 1993 na rencie, od 2005 na emeryturze, 2003–2008 pracownik Usługowej Spółdzielni Światowid w Łodzi.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Drukarz.

Tadeusz Stefanowski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry