Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szelwicki Franciszek

Franciszek Szelwicki, ur. 2 I 1941 w Czarnokoncach Małych (obecnie Ukraina), zm. 16 III 2018 w Lasowicach k. Otmuchowa. Ukończył Technikum Mechaniczne w Świdnicy (1964).

1958–1959 pracownik Zakładów Górniczo-Hutniczych w Szklarach, 1959–1966 st. stażysta w Zakładach Urządzeń Włókienniczych i Przemysłowych w Jodłowniku, 1966–1989 kierownik planowania, technolog, specjalista w dziale technologicznym w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie.

Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, od 14 XII KZ, V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, od 30 VII 1981 członek prezydium ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK. VII 1981 jako członek ZR współzałożyciel Opolskiego KOWzP.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, Kamiennej Górze (II 1982 głodówka) i Głogowie, 24 VII 1982 zwolniony. 1982–1988 członek podziemnej Tymczasowej KZ w zakładzie pracy, VIII–X 1982 współpracownik redakcji podziemnego pisma „Odmiennym Zdaniem”, VIII 1982–1989 kolporter w Nysie i Otmuchowie ulotek, podziemnej prasy i wydawnictw, m.in. „Odmiennym Zdaniem”, „Tygodnika Mazowsze”, „Sygnałów Wojennych”. 21 VI 1983 członek delegacji opolskiej „S” (z Janem Całką i Janem Piątkowskim), która złożyła hołd Janowi Pawłowi II podczas mszy na Górze św. Anny. 1983–1989 współzałożyciel i uczestnik Duszpasterstw Ludzi Pracy przy kościołach św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie oraz św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie, m.in. odbywających się co mies. wykładów i spotkań z przedstawicielami opozycji, Kościoła, nauki i kultury, 1985 współorganizator budowy pierwszego w Polsce pomnika ks. Jerzego Popiełuszki w Otmuchowie (odsłonięty 28 IV 1985 na cmentarzu przy kaplicy św. Anny). 25–27 VIII 1988 uczestnik I Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. 28 I 1989 współzałożyciel, członek Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S” w Otmuchowie.

IV–VI 1989 członek KO tamże i Opolskiego KO „S”. 1989–1992 gł. mechanik w Zakładach Narzędzi Gospodarczych i Rolniczych w Otmuchowie. Od 2 II 1989 przew. Komitetu Organizacyjnego „S” w zakładzie, nast. KZ; 1989–1992 przew. MKZ w Otmuchowie. 15 IV 1989 delegat na II WZD Regionu Śląsk Opolski, członek TZR, 1990–1998 delegat na WZD Regionu Śląsk Opolski, członek ZR, 1992–1998 przew., 1990–1998 delegat na KZD, członek KK. 1997–2002 w AWS, 1997–2001 poseł na Sejm RP z listy AWS. Od 2002 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1983–24 X 1984 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Waleczni; do 10 VIII 1989 rozpracowywany przez p. V/VI RUSW w Nysie w ramach KE krypt. Maluch.

Zbigniew Bereszyński|Andrzej Koziar

Region Śląsk Opolski, Opole, Nysa, Otmuchów

Opcje strony

do góry