Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bielasiński Jerzy

Jerzy Bielasiński, ur. 1 III 1970 we Wrocławiu. Ukończył SP nr 73 (1986) i Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej tamże (1992), absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii (1997).

Jesienią 1984 inicjator i wykonawca pierwszego krzyża z kwiatów i zniczy przed katedrą św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, gdzie odbywały się msze za Ojczyznę. 20 I 1985 inicjator udziału SP nr 73 w mszy przygotowanej przez opozycyjne środowiska młodzieżowe w intencji uczniów i nauczycieli szkół Wrocławia w kościele św. Klemensa Dworzaka tamże, 1985–1986 uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, malowania haseł na murach, demonstracji organizowanych przez Międzyszkolny Komitet Oporu we Wrocławiu. 1986–1989 działacz MKO–FMW, od VI 1987 szef struktury MKO w ZSŻŚ, organizator akcji plakatowych i ulotkowych oraz kolportażu prasy Międzyszkolny Komitet Oporu|MKO-FMW Międzyszkolny Komitet Oporu|MKO-FMW Międzyszkolny Komitet Oporu/MKO-FMW, młodzieżowa organizacja opozycyjna działająca 20 I 1985–3 I 1989 we Wrocławiu. Założona przez Roberta Prusa (pomysłodawca nazwy), Rafała Kosmalskiego, Roberta Butwickiego, Grzegorza Kondrackiego, Ryszarda Sobolewskiego i Wojciecha Śliwińskiego, nast. do składu dołączyli Sławomir Kowalik i Adam Samuel. MKO powstał po mszy w intencji uczniów i nauczycieli wrocławskich szkół średnich w kościele św. Klemensa Dworzaka z inicjatywy uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz I i II LO we Wrocławiu. i SW w szkole, internacie, warsztatach szkolnych, a także bojkotu lekcji i pochodów pierwszomajowych, organizator milczących przerw i in. działań w rocznice wydarzeń solidarnościowych i patriotycznych (m.in. 13 IV, 3 V, 11 XI, 13 XII). 1986–1990 członek Grup Wykonawczych SW we Wrocławiu. I 1987–1993 organizator i szef tzw. grupy marynarskiej wchodzącej w skład struktury GW Centrali SW, podlegającej Jarosławowi Krotlińskiemu (od 1990 w ramach Partii Wolności). 1986–1989 organizator i uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych oraz ulicznych manifestacji. 1986–1989 uczestnik większości happeningów Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu. II 1988–IX 1990 z ramienia GW SW współpracownik PPS‑RD, uczestnik spotkań i demonstracji współorganizowanych przez SW, MKO-FMW i PPS-RD. 23 VIII 1988 z Józefem Piniorem i grupą działaczy zatrzymany przez SB podczas zebrania Komitetu Politycznego PPS-RD, pobity podczas przesłuchania, poddany rewizji w mieszkaniu. 14 IX 1988 zatrzymany podczas malowania haseł na murach, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1989–1990 organizator akcji informacyjnych Klubu Myśli Politycznej Wolni i Solidarni we Wrocławiu. 1990–1993 członek Partii Wolności; członek Komitetu Wykonawczego PW.

Od 1997 pracownik adm. UWr.

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry