Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rutkowski Marek

Marek Rutkowski, ur. 24 III 1954 w Zambrowie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Socjologiczny (1978).

1978–1999 socjolog w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego.

Od X 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od I 1981 KZ; XI 1980 – II 1981 MKK w Zambrowie; VI, XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze; IX/X 1981 na I KZD. XI 1980 uczestnik strajku w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Łodzi; XII 1980 współorganizator zbiórki pieniędzy w Zambrowie na budowę gdańskiego pomnika stoczniowców poległych w XII 1970. 1981 współorganizator regularnych rozmów z władzami wojewódzkimi w Zambrowie; współtwórca i redaktor pisma „Biuletyn Informacyjny. Komisja Zakładowa NSZZ «Solidarność» przy ZZPB w Zambrowie”; uczestnik rozmów o zaopatrzeniu województwa w X 1981 w Łomży; I, III i X 1981 współorganizator strajków w ZZPB; w XII 1981 sygnatariusz zobowiązania do wzajemnej współpracy z „S” RI w Szepietowie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach (w II 1982 uczestnik głodówki m.in. z Longinem Kierculem), 26 III 1982 zwolniony. III 1982 przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. 1982–1989 członek Oddziału KIK w Łomży, wykładowca na spotkaniach KIK; kolporter podziemnych pism; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; 1982–1983 uczestnik akcji ulotkowych w Zambrowie. 1983–1989 założyciel, nast. członek koła Powściągliwość i Praca w Zambrowie, organizator spotkań dyskusyjnych koła. 1983–2000 członek PTS. 1985 pomysłodawca i od 1986 współorganizator corocznych Zambrowskich Pieszych Pielgrzymek do Hodyszewa, które są dziękczynnym hołdem za porozumienia sierpniowe.

1989 członek KO w Zambrowie, 1989–1994 przew. KZ, delegat na WZD Regionu Mazowsze. 1989–1991 poseł RP z listy KO. 1999–2001 prezes zarządu Spółdzielni Inwalidów Razem w Łomży, od 2001 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

Do 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Zambrowie w ramach SOS.

Marcin Zwolski

Łomża, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry