Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rutkowski Piotr

Piotr Rutkowski, ur. 30 III 1957 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1988).

1985–1987 pracownik pracowni fotografii na Wydziale Geologii UW, założyciel i działacz NZS UW, członek Zarządu Wydziałowego Wydz. Fizyki. 1980–1981 kolporter wydawnictw niezależnych, prowadził stały punkt ich sprzedaży na Wydziale Fizyki. II i XI/XII 1981 uczestnik strajków studenckich i członek Komitetu Strajkowego tamże.

W pierwszych dniach stanu wojennego w ukryciu. I/II 1982–1987 działacz Grup Oporu Solidarni, bliski współpracownik Teodora Klincewicza oraz Andrzeja Niedka ps. Alek.

Szef grupy Podchorążówka (ps. Hipolit), dla której opracował program szkoleń technik walki podziemnej do działań bez zaplecza, w jej ramach organizator akcji ulotkowych i plakatowych, zabezpieczania manifestacji i akcji ulicznych, rozwieszania transparentów, ustawiania tzw. gadał i innych akcji techn., fotografujący i filmujący akcje uliczne, a także prowadzący rozpoznanie radiowe. Nagrywał m.in. audycję dla więźniów AŚ w Warszawie przy ul.  Rakowieckiej, 1 V 1983 uczestnik jej emisji z „gadały” ustawionej na dachu domu sąsiadującego budynku.

29–30 VIII 1983 aresztowany, przesłuchiwany i osadzony w AŚ KS MO w Warszawie uniknął sankcji prokuratorskiej, zwolniony na mocy amnestii.

1990–1991 publicysta tygodnika Regionu Mazowsze NSZZ „S” „Kurier Mazowsze”, 1990–1991 doradca Klubu Sejmowego OKP, 1991–1995 Klubu Unii Demokratycznej, 1992–1993 doradca ministra łączności; 1995–2005 w komisjach ds. ł?czno?ci w?Sejmie ączności w Sejmie RP, współtwórca systemu regulacyjno-prawnego dla sektora telekomunikacji w Polsce, 2006/2007 doradca Zbigniewa Wassermanna, koordynatora ds. służb specjalnych. Od 1990 właściciel firmy Rotel – usługi konsultingowe, od 2013 doradca ds. nowych technologii w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. 2009 założyciel i wiceprezes fundacji Instytut Mikromakro.

Do 1990 rozpracowywany przez Wydz. VI Dep. II MSW.

Włodzimierz Domagalski|Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry