Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rutkowski Roman

Roman Rutkowski, ur. 18 XI 1959 w Gorzowie Wlkp. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Chemii (1984).

1980-1984 członek NZS, 1980-1981 uczestnik strajków studenckich na PP.

1982-1983 kolporter wydawnictw podziemnych w Poznaniu; w XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, w IV 1983 zwolniony, w V 1983 skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Redaktor, drukarz, kolporter pism podziemnych: „Pokolenie”, „Feniks” w Gorzowie Wlkp. 1985-1993 współzałożyciel, redaktor katolickiego pisma „Aspekty”. 1985-1995 pracownik naukowy w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Gorzowie Wlkp.

Od 1989 w „S”; 1989-1994 przewodniczący KZ w IHiA, od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Gorzów Wlkp., 1990-1992, następnie od 1995 członek, 1995-1998 wiceprzewodniczący, od 2001 przewodniczący ZR, od 1992 delegat na kolejne KZD; 1992-1995 przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej, 1992-1998 KKR. 1990-2002 redaktor naczelny, wydawca „Feniksa”, od 2002 członek zespołu redakcyjnego; od 2003 członek Rady Programowej „Tygodnika Solidarność”. 1995-1998 członek Rady Nadzorczej oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp.; 1997-2001 poseł RP z listy AWS, 1998-2002 członek RS AWS. 1999-2002 członek Rady Duszpasterskiej przy bp. ordynariuszu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Do 7 II 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp.w ramach SOR krypt. Pokolenie.

 

Grażyna Pytlak

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry