Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rutowicz Mieczysław Maciej

Mieczysław Maciej Rutowicz, ur. 24 II 1957 w Łodzi.

1976-1980 kolporter niezależnych pism „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KOR, „Opinia”, książek NOWej.

Od X 1980 działacz NZS, przewodniczący i wiceprzewodniczący na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Uczestnik strajku studentów łódzkich w I i II 1981 oraz strajku solidarnościowego w sprawie WSI w Radomiu (XI/XII 1981). 1980-1981 kolporter „Solidarności z Gdańskiem” oraz „Propozycji i Dyskusji”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku na Wydziale Prawa UŁ. Organizator sieci kolportażu podziemnej prasy i książek (wraz z Tadeuszem Stefanowskim, Jerzym Domagałą, Mirosławem Michałowskim) wśród studentów i do kilku miejscowości woj. sieradzkiego, funkcjonującej do 1989. W 1982 uczestnik akcji malowania napisów na murach. Współautor dokumentacji fotograficznej niezależnych manifestacji (wraz z J. Domagałą, T. Stefanowskim i Mariuszem Dychto). Współpracownik pism „Przedwiośnie” i „Opoka”, redaktor „Związkowca”; uczestnik druku ulotek i tomu wierszy Hieronima Dobrowolskiego ''Każdemu co jego''; przygotowanie wydania albumu fotograficznego ''Lubin ’82''. Kilkanaście razy przesłuchiwany, trzykrotnie ciężko pobity przez funkcjonariuszy SB.

Od końca lat 80. bez stałego zatrudnienia.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry