Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18460,Rutowicz-Mieczyslaw-Maciej.html
2023-06-07, 11:25

Rutowicz Mieczysław Maciej

Mieczysław Maciej Rutowicz,  ur. 24 II 1957 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1989).

1979–1981 członek Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ.

1976–1980 działacz Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele Podwyższenia św. Krzyża w Łodzi. 1977–1980 kolporter niezależnych pism (m.in. „Robotnik”, „Opinia”) i książek wydawnictwa NOW-a.

Od X 1980 w NZS, współzałożyciel zrzeszenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, X 1980–II 1981 wiceprzew., nast. przew. Komisji Rewizyjnej, I–II 1981 uczestnik strajku studentów łódzkich uczelni, delegat Wydz. w Studenckim Komitecie Jedności. 1981 kolporter niezależnych pism, m.in. „Propozycje i Dyskusje”, „Rozmaitości Propozycji i Dyskusji”, X 1981 współzałożyciel klubu dyskusyjnego Propozycji i Dyskusji.

14–15 XII 1981 współorganizator strajku studenckiego na Wydziale. 1981–1987 uczestnik spotkań działaczy środowisk niezależnych w mieszkaniu Mirosława Michałowskiego oraz przedsięwzięć wydawniczych (przygotowanie, druk i kolportaż plakatów, albumów fotograficznych, ulotek). 1982–1989 współorganizator (z Mieczysławem Rutowiczem i M. Michałowskim) sieci kolportażu podziemnej prasy, m.in. łódzkiej „Solidarności Walczącej”, „Przedwiośnia”, „Opoki”. 1982–1987 kilkakrotnie zatrzymany i przesłuchiwany, dwukrotnie pobity podczas przesłuchania, 1984 w zw. z tym na obserwacji w szpitalu. 1987–1991 pracownik Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. 1987–1990 członek PPS (współzałożyciel oddziału łódzkiego, 1988 przew. Centralnej Komisji Rewizyjnej, członek Rady Programowej). I 1989 doradca KS w Pabianickich Zakładach Tkanin Technicznych z ramienia PPS. 13 IV 1989 członek-współzałożyciel Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Łodzi, IV–VI 1989 współorganizator parlamentarnej kampanii wyborczej tamże.

1991–1992 pracownik SP w Bratoszewicach k. Łodzi, 1993–1995 Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, od 1995 bez stałego zatrudnienia. Od 2002 członek Klubu Myśli Politycznej im. A. Frycza Modrzewskiego. Od 2008 członek-założyciel Stowarzyszenia Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Tadeusz Stefanowski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony