Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaliciński Andrzej

Andrzej Kaliciński, ur. 14 III 1922 w Granicy k. Będzina, zm. 4 IV 2002 w Studziankach k. Białegostoku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1951), doktorat (1952), habilitacja (1964), profesura (1992).

Od 1946 członek Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, nast. Frontu Jedności Narodu, od 1965 wiceprzew. Komitetu Uczelnianego FJN, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, The Biochemical Society, International Society of Internal Medicine, Białostockiego Towarzystwa Naukowego, od 1968 członek Komisji Żywienia PAN.

Uczestnik wojny obronnej 1939 jako żołnierz Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej. 1940 członek organizacji Orzeł Biały w Białej Rawskiej, nast. w ZWZ-AK; 1941–1944 żołnierz Obwodu Grójec AK. 1940–1944 korepetytor, pomocnik murarza, cieśli, ogrodnika.

1945 konwojent i kasjer w Państwowym Przedsiębiorstwie Transportowym w Bydgoszczy. X 1945 rozpoczął studia medyczne na Akademii Lekarskiej w Gdańsku, od 1946 pracownik Zakładu Chemii Lekarskiej Akademii Lekarskiej/Akademii Medycznej tamże, 1947–1952 asystent Zakładu Chemii Fizjologicznej tamże, 1952–1953 st. asystent w Instytucie Onkologii w Gliwicach, lekarz w Szpitalu Miejskim tamże; od 1953 pracownik naukowy Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Białymstoku, 1969–1971 kierownik hepatologicznego Ośrodka Naukowo-Badawczego w Inowrocławiu, od 1970 kierownik Kliniki Kardiologicznej Instytutu Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku, od 1973 dyr. Instytutu Chorób Wewnętrznych tamże.

Od jesieni 1980 w „S”, współorganizator struktur na AMB.

13 XII 1981–1983 udzielał pomocy represjonowanym i ich rodzinom, m.in. przez przyjmowanie do szpitala na kierowany przez siebie oddział ukrywających się i zagrożonych aresztowaniem lub internowaniem członków „S”.

Od I 1989 członek Regionalnego KO „S” Ziemi Białostockiej, II 1989 współorganizator KZ Pracowników AMB i Państwowego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 1989–1991 senator RP z listy KO „S”. 1990–1993 rektor AMB, od 1993 na emeryturze, pełnomocnik rektora AMB ds. organizacji studiów medycznych dla Polaków na Wschodzie, lekarz w Spółdzielni Lekarskiej Eskulap w Białymstoku. 1990–1994 członek UD, nast. UW.

Autor i współautor kilkudziesięciu art. i prac naukowych polskich i zagranicznych, m.in. Serce i Ty (1999), pogadanek radiowych i art. prasowych nt. chorób serca i zagrożeń cywilizacyjnych.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1970), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977).

Jerzy Autuchiewicz

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry