Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kalemba Stanisław Jerzy

Stanisław Jerzy Kalemba, ur. 5 V 1942 w Wybczyku, pow. Toruń. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej (od 2006 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy (1972).

1964-1967 nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, 1967-1973 w Zakładzie Poprawczym w Chojnicach; 1973-1999 zatrudniony w Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostal w Chojnicach. 1970-1980 w PZPR.

26-30 VIII 1980 współorganizator i uczestnik strajku w Mostostalu; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od II 1981 członek KZ, od XI 1981 przewodniczący; VI-VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego.

14 XII 1981 organizator strajku, przewodniczący KS w Mostostalu, do VI 1989 przewodniczący TKZ (w jej ramach akcje ulotkowe i plakatowe, pomoc represjonowanym, pokrywanie kosztów kolegiów). I 1982 – 1983 współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma „Informator Związkowy NSZZ «S»” kolportowanego wśród załogi Mostostalu; 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Informator Bydgoski”, „Tygodnik Mazowsze”, ulotek i kart świątecznych); 1982-1989 koordynator tajnych działań związkowych w Mostostalu, Zakładzie Poprawczym w Chojnicach. 1982-1985 dwukrotnie zatrzymywany na 48 godz., trzykrotnie przeszukiwany, 12 IX 1985 w trybie doraźnym skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Chojnicach na 2 lata ograniczenia wolności w zawieszeniu. We IX 1988 inicjator zbierania podpisów popierających Lecha Wałęsę do reprezentowania „S” podczas obrad Okrągłego Stołu. W IV 1989 upoważniony przez Lecha Wałęsę do reaktywowania „S” w Tucholi, Sępolnie i Chojnicach.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”; 1989-1992 przewodniczący KZ „S” przy Mostostalu. 1989-1996 delegat na kolejne WZD Regionu Bydgoskiego. Od 1 IX 1999 na świadczeniu przedemerytalnym, od 5 V 2007 na emeryturze.

 

Tomasz Rabant

Region Bydgoski, Chojnice

Opcje strony

do góry