Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaleciak Stanisław

Stanisław Kaleciak, ur. 1 XI 1947 w Bielance, woj. małopolskie, zm. 13 II 2003 tamże. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, Wydz. Mechaniczny, specjalność: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (1971).

1972-1973 starszy technolog w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Odlewniczych Pemod w Myślenicach, 1973-1987 pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale w Nowym Targu, kolejno: konstruktor na Wydziale Rozwoju, od 1976 z-ca kierownika Działu Techniczno-Konstrukcyjnego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym, w 1979, po odmowie wstąpienia do PZPR, zdegradowany na etat konstruktora, od 1980 specjalista konstruktor na Wydziale Rozwoju. Współautor kilku patentów, autor projektów racjonalizatorskich.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w NZPS Podhale; autor rozwiązań dotyczących struktury organizacyjnej Związku, od 20 II 1981 wiceprzewodniczący KZ „S”, w 1981 etatowy pracownik „S” tamże. 1980-1981 na czele zespołu opracowującego ordynacje wyborcze zakładowej „S”; w 1981 przewodniczący kolegium redakcyjnego, autor gazety zakładowej „Podhale”, autor w „Komunikacie Sekcji Informacji KZ NSZZ «S» NZPS Podhale”. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (SB bezskutecznie proponowała współpracę), następnie Nowym Łupkowie i Uhercach (w VII 1982 odmówił skorzystania z 14-dniowej przepustki), 25 XI 1982 zwolniony. 1982-1989 działacz podziemnych struktur „S”, kolporter wydawnictw podziemnych. Kilkukrotnie przesłuchiwany, 2-4 X 1985 zatrzymany, rewizja w mieszkaniu, żona poddawana szykanom, wielokrotnie nachodzony w domu przez funkcjonariuszy SB, odrzucił propozycję emigracji; 7 II 1983 zwolniony z pracy, następnie po wyroku Sądu Pracy przywrócony na gorszych warunkach; 1984-1987 na bezpłatnym urlopie wychowawczym. W VI 1983 organizator pielgrzymki na Jasną Górę, na spotkanie z Janem Pawłem II. 1987-1988 pracował w gospodarstwie rolnym, 1988-1990 szef produkcji w Zakładzie Przetwórstwa Drewna w Rabie Wyżnej.

W 1989 reaktywował struktury „S” RI w Rabie Wyżnej i Bielance, przewodniczący Koła w Bielance, przewodniczący Zarządu Gminnego, od 25 XI 1989 członek Rady Wojewódzkiej „S” RI w Krakowie. 9 IV 1989 członek KO „S” w Zakopanem, 3 XII 1989 współzałożyciel KO w Rabie Wyżnej, w 1990 uczestnik z ramienia „S” RI kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. 1990-1994 radny i wójt Gminy Raba Wyżna. W 1990 założyciel i redaktor „Zielonego Mosteczka”, pisma KO w Rabie Wyżnej, 24 II 1991 współzałożyciel koła Chrześcijańskiej Demokracji w Rabie Wyżnej. 1991-1992 w PChD, następnie w Stronnictwie Ludowo-Chrześcijańskim (do 30 XII 1996). 1994-1998 ponownie pracował w gospodarstwie rolnym. 1995-2003 palacz konserwator w SP w Bielance. 1998-2002 radny Powiatu Nowotarskiego. 1998-2003 sekretarz Gminy Raba Wyżna. W 1998 współzałożyciel Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej.

Sławomir Chmura

Nowy Targ, Region Małopolska

Opcje strony

do góry