Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kalbarczyk Janusz Ryszard

Janusz Ryszard Kalbarczyk, ur. 20 II 1952 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budownictwa i Architektury (1976).

1976–1981 inżynier stażysta, inżynier budowy, kierownik robót w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Szczecinie.

III 1968 uczestnik (jako uczeń technikum budowlanego) wiecu studenckiego przeciwko kampanii propagandowej władz PRL.

18–30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w PBK w Szczecinie.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ, od X 1980 przew. Rady Pracowniczej i przew. Komisji Stałej do Realizacji Porozumień Branżowych PBK/PRK w Morzyczynie. 1981 wiceprzew. Regionalnej Komisji Wyborczej (z Włodzimierzem Puzyną i Dominikiem Górskim).

15 XII 1981 uczestnik akcji oflagowania PBK, 17 XII 1981 zwolniony z pracy. 1982–1983 kierownik w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb. 1982 udzielał pomocy internowanym w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie i ich rodzinom (organizator transportu do Wierzchowa). 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw (publikacje oficyn: NOW-a, Krąg, V, Przedświt, Głos; pisma: „Obraz”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”), uczestnik akcji ulotkowych. 1982–1983 dostarczał sprzęt i materiały poligraficzne szczecińskiemu podziemiu, właściciel lokalu, w którym działała podziemna drukarnia pisma „Obraz” i kalendarzy. 1983–1984 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Polonijno-Zagranicznym Rega w Płotach. 1983–1988 udział w druku kalendarzy i pisma „Obraz”. Trzykrotnie zatrzymany prewencyjnie przez MO przed patriotycznymi rocznicami, przesłuchiwany i wielokrotnie poddawany rewizjom. 1985–1988 specjalista ds. inwestycji w Studenckiej Spółdzielni Pracy Bratniak w Szczecinie.

4 VI 1989 zaprojektował, wykonał i zamontował transparent „S” na wiecu przedwyborczym w szczecińskim Parku Kasprowicza.

1989–1991 właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego, 1991–1995 dyr. ds. techn., a nast. dyr. nacz. w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Szczecinie, od 1997 inspektor nadzoru w Zespole Elektrowni Dolna Odra.

1980–1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Baza, 1982–1983 przez Wydz. III w ramach SOS krypt. Próba.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry