Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kalbarczyk Artur Bogdan

Artur Bogdan Kalbarczyk, ur. 8 X 1945 w Dęblinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1972).

1969–1972 konstruktor w Biurze Konstrukcyjno-Technologicz­nym Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy w Szczecinie, 1972–1975 mechanik wydz. w Zakładach Włókien Chemicznych Wiskord tamże, 1976 – VII 1982 mistrz, specjalista ds. inwestycji w Fabryce Kabli Załom tamże.

W III 1968 uczestnik demonstracji studenckiej na osiedlu akademickim w Szczecinie.

21–30 VIII 1980 członek KS podczas strajku w zakładzie.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ, rzecznik prasowy, odpowiedzialny za sprawy związkowe; redagował komunikaty w niezależnym tygod­niku „Jedność”; od XI 1980 działacz w Komisji Problemowej ds. reformy gospodarczej w MKR. Od 12 XI 1981 członek prezydium Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego w zakładzie; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorza Zachodniego.

13 XII 1981 po nieudanej próbie zorganizowania strajku w zakładzie współorganizator 5-godzinnego przestoju w pracy na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Od I 1982 uczestnik zbierania składek na podziemną działalność związkową, autor w podziemnych pismach, m.in. „Jedności w Podziemiu”. Kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Jedność w Podziemiu” i książek wydawnictw NOWa, Krąg, Puls, V; organizator zakładowej biblioteki wydawnictw podziemnych. 28 VIII 1982 internowany po rewizji w punkcie kolportażu w Załomiu, do 30 VII 1982 przetrzymywany w Izbie Zatrzymań KW MO w Szczecinie, od 31 VIII w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim (11–19 XI uczestnik głodówki w proteście przeciwko zdelegalizowaniu „S”), 19 XI 1982 zwolniony. 1982–1991 konstruktor w Szczecińskiej Fabryce Narzędzi. 1983–1988 uczestnik akcji plakatowania miasta (np. ws. bojkotu wyborów), rozrzucania ulotek, demonstracji patriotycznych. 1985–1988 drukarz podziemnego pisma „Grot”, organizator przewozu nakł. pisma, szkoleń opozycji dot. problematyki samorządu pracowniczego. Do 1988 wielokrotnie zatrzymywany (często prewencyjnie przed 1 V i obchodami rocznic niepodległościowych), przesłuchiwany.

1989–1991 członek KZ, 24 – 26 XI 1989, 3 IV 1990 delegat na II WZD Regionu Pomorza Zachodniego, członek ZR; 1990–1991 specjalista ds. polityki ekonomicznej w ZR. 1991–1995 właściciel Zakładu Usługowego Kast w Szczecinie, 1995–1998 inspektor w Wydz. Inżyniera Miasta Urzędu Miejskiego Szczecina, 1998–2004 wicedyr. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami tamże. 2005–2010 na zasiłku przedemerytalnym; od 2010 na emeryturze.

16 VII 1982 – 13 IX 1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOR/KE krypt. Kometa/Turysta.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry