Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kalbarczyk Artur Bogdan

Artur Bogdan Kalbarczyk, ur. 8 X 1945 w Dęblinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1972).

W III 1968 uczestnik wiecu studenckiego i demonstracji na osiedlu akademickim. 1969-1972 konstruktor w Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy w Szczecinie, 1972-1975 mechanik w Zakładach Włókien Chemicznych Wiskord, 1976 – VII 1982 mistrz, specjalista ds. inwestycji w Fabryce Kabli Załom.

21-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Załomiu, członek KS, od IX 1980 w „S”, od jesieni 1980 działacz w Komisji Problemowej ds. reformy gospodarczej w MKR, w VI/VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, od 12 XI 1981 członek Prezydium Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego w Załomiu.

13 XII 1981 po nieudanej próbie zorganizowania strajku w Załomiu współorganizator 5-godzinnego przestoju w pracy. 14-31 XII 1981 kilkakrotnie przesłuchiwany (także w 1982 i 1983); od 1982 uczestnik zbierania składek na podziemną „S”, akcji plakatowania (m.in. ws. bojkotu wyborów) i ulotkowych, manifestacji rocznicowych, organizator szkoleń opozycji (we własnym mieszkaniu) dot. samorządu pracowniczego; w 1982 autor tekstów do prasy podziemnej (m.in. „Jedności w Podziemiu”), kolporter niezależnych wydawnictw, w tym książek NOWej, Kręgu, Pulsu, V, w środowisku robotniczym i mieszkańców Osiedla Bukowego, organizator tajnej biblioteki zakładowej w Szczecińskiej Fabryce Narzędzi. 28 VIII 1982 zatrzymany po rewizji w punkcie kolportażu w Załomiu, do 30 VIII 1982 przetrzymywany w AŚ KW MO w Szczecinie, 31 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, 11-19 X 1982 uczestnik 9-dniowej głodówki w związku z zdelegalizowaniem „S”, zwolniony 22 XI 1982; do 1988 wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godz. przed świętami narodowymi i rocznicami. 1982-1991 konstruktor w Szczecińskiej Fabryce Narzędzi. 1985-1988 drukarz i kolporter „Grota”.

1989-1991 członek KZ „S” w SzFN, w XI 1989 delegat na II WZD Regionu Pomorze Zachodnie, od IV 1990 członek ZR. 1990-1991 specjalista ds. polityki ekonomicznej w ZR, 1991-1995 właściciel Zakładu Usługowego Kast w Szczecinie, 1995-1998 inspektor w Wydz. Inżyniera Miasta Urzędu Miasta, 1998-2004 wicedyr. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami, od 2005 na emeryturze.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry