Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kalas Jacek

Jacek Kalas, ur. 14 VII 1959 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydz. Prawa (1983), 1978-1984 student Wydz. Historii tamże.

1980-1989 kolporter niezależnej prasy, wydawnictw, ulotek między miastami: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Płock, Toruń.

W X 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS UMK, następnie Komitetu Uczelnianego, członek Zarządu. W 1981 redaktor, drukarz, organizator produkcji niezależnych pism „Immunitet”, „Minitor”.

13-14 XII 1981 w ukryciu, następnie zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach (uczestnik głodówki), następnie w Strzebielinku (do 25 VI 1982). 1982-1986 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego. 1983-1986 współpracownik RKW: opiekun niezależnego harcerstwa i grup młodzieżowych Solidarność-Brzask, uczestnik akcji ulotkowych; działacz Wszechnicy Młodzieżowej, 1984-1987 prowadził bibliotekę WM. W 1984 współzałożyciel i redaktor młodzieżowego podziemnego pisma „Bastion”. 24 IV 1984 zatrzymany przez SB, wywieziony do lasu, gdzie groźbami usiłowano zmusić go do współpracy. 1984-1986 bez zatrudnienia. 1985-1986 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1986-1988 zatrudniony jako malarz konstrukcji pionowych w Spółdzielni Świetlik w Gdańsku (od 1988 pod nazwą Gdańsk). 1987-1989 członek Rady Finansowej toruńskiego Ruchu WiP, pośrednik w kontaktach z RKW. 1987-2006 uczestnik Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. W 1988 zatrudniony jako malarz w Norwegii. 1988-1989 współzałożyciel i redaktor periodyku młodych katolików i WiP „Nawa”, udostępnił mieszkanie na redakcję; dwukrotnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za kolportowanie niezależnych wydawnictw.

W 1989 robotnik i stróż nocny w Izraelu; w 1990 przedstawiciel handlowy w Panda-Tor Sp. z o.o.; 1991-2002 funkcjonariusz UOP w Warszawie; 1998-2002 dyrektor Inspektoratu ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego; od 2002 główny specjalista kontroli państwowej w NIK, w 2006 oddelegowany do ABW.

Autor tekstów zamieszczanych w prasie podziemnej, m.in. w „Kalendarzu Współczesnym”, „Toruńskim Informatorze Solidarności”.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Paltinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry