Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozioł Wojciech

Wojciech Kozioł, ur. 19 IV 1953 w Dębicy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek historia (1979).

1979–1981 kierownik zaopatrzenia i transportu w Zakładach Urządzeń Technologicznych Unitra-Unima w Olsztynie; VIII–XII 1981 specjalista w oddziale Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ.

16 XII 1981 zwolniony z pracy. 13 V 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Iławie, Kwidzynie, zwolniony 30 VIII 1982. 1982 zarejestrowany jako bezrobotny z prawem do zasiłku, X 1982–1990 kierownik księgarni samoobsługowej Domu Książki Oświata w Olsztynie. 1982–1989 prowadził w księgarni punkt kolportażu prasy i ksią?ek podziemnychżek podziemnych oraz nieformalnych spotkań lokalnych grup opozycyjnych.

Od 1990 prywatny przedsiębiorca w Olsztynie, m.in. właściciel prywatnej księgarni.

1984–1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOS krypt. Inspektor.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry