Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozioł Lech Józef

Lech Józef Kozioł, ur. 21 IV 1939 w Ruszowie k. Zamościa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa

(1962).

Od 1962 radca prawny w zakładach łomżyńskich i adwokat Zespołu Adwokackiego nr 1 w Kolnie, od 1975 adwokat Zespołu Adwokackiego nr 1 w Łomży; od 1982 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. 1963-1981 w PZPR.

Wraz z żoną Zofią Kozioł (także adwokatem) doradca prawny TKZ, nast. „S” Regionu Mazowsze Oddział w Łomży, odpowiedzialny także za pomoc w organizacji spotkań, redagowaniu odezw, uchwał, itp.

13 XII 1981 odnalazł ukrywającego się przewodniczącego Oddziału „S” w Łomży Mariana Chojnowskiego, pośredniczył w rozmowach z KW MO dot. jego ujawnienia, pomagał w redagowaniu pisma do pełnomocnika KOK w Łomży ws. internowanych. Po 13 XII 1981 obrońca b. przewodniczącego TKZ w Łomży Bogusława Baranowskiego, podczas procesu użył argumentu, że dekret Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego był bezprawny (wg Konstytucji PRL Rada nie mogła wydawać dekretów w trakcie sesji Sejmu); w efekcie B. Baranowskiego uniewinniono. 21 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, wydawca z Mieczysławem Węglewiczem tomiku wierszy patriotycznych, ulotek (metodą nakłuwania papieru igłą i pokrywania farbą), 4 II 1982 zwolniony. Po wyjściu do końca stanu wojennego obrońca w procesach politycznych, m.in. Krzysztofa Palińskiego; współorganizator pomocy dla represjonowanych i internowanych.

W II 1989 doradca MKO w Łomży, 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, przewodniczący Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich; 1990-1991 członek Krajowej Rady Sądownictwa. Od 1991 prowadzi własną kancelarię adwokacką w Łomży.

 

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Łomża

Opcje strony

do góry