Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozioł Lech Józef

Lech Józef Kozioł, ur. 21 IV 1939 w Ruszowie k. Zamościa, zm. 2 XI 2016 w Łomży. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa (1962).

1963–1981 w PZPR.

1962–1975 radca prawny w zakładach łomżyńskich i adwokat Zespołu Adwokackiego nr 1 w Kolnie, 1975–1991 adwokat Zespołu Adwokackiego nr 1 w Łomży.

Od XI 1980 z żoną Zofią (także adwokatem) doradca prawny Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w Łomży, nast. Oddziału w Łomży Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 odnalazł ukrywającego się przew. Oddziału „S” w Łomży Mariana Chojnowskiego, pośredniczył w rozmowach z KW MO tamże dot. jego ujawnienia, pomagał w redagowaniu pisma do pełnomocnika KOK tamże ws. internowanych. Po 13 XII 1981 obrońca b. przew. TKZ w Łomży Bogusława Baranowskiego; podczas procesu użył argumentu, że dekret Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego był wydany wbrew Konstytucji PRL; B. Baranowskiego uniewinniono. 21 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, tamże wydawca z Mieczysławem Węglewiczem tomiku wierszy patriotycznych i ulotek; 4 II 1982 zwolniony. 1982–1983 obrońca w procesach politycznych, m.in. Krzysztofa Palińskiego; współorganizator pomocy dla internowanych, represjonowanych i ich rodzin, kolporter podziemnych pism. Od 1982 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

W II 1989 doradca MKO w Łomży, 1989–1991 senator RP z listy KO; 1990–1991 członek Krajowej Rady Sądownictwa. Od 1991 prowadzi własną kancelarię adwokacką w Łomży.

Do 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Łomży w ramach KE.

Marcin Zwolski

Łomża, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry