Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozikowski Jan

Jan Kozikowski, ur. 10 X 1946 w Gromadzynie k. Kolna, zm. 2 III 2004 w Białymstoku. Absolwent Podoficerskiej Szkoły Łączności (1966); Technikum Zawodowego dla Pracujących, technik mechanik budowy maszyn i urządzeń okrętowych (1971). Ukończył kurs pedagogiczny w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kolnie (1987), instruktor wykładowca.

II 1965 – 1971 robotnik w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (1965-1966 służba wojskowa w marynarce wojennej), 1971-1975 frezer, następnie technik Kombinatu Przyrządów i Uchwytów Ponar-Bial w Białymstoku, od 1975 główny dyspozytor w Zakładzie Uchwytów w Kolnie, 1976-1987 z-ca głównego mechanika, główny mechanik, główny specjalista ds. inwestycyjnych w Zakładzie Mleczarskim w Kolnie. W XII 1970 uczestnik protestów w Gdyni.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” w Zakładzie Mleczarskim w Kolnie; wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu „S”, od V 1981 przewodniczący Zarządu Komisji Międzyzakładowej „S” w Kolnie.

Od 13 XII 1981 po ucieczce przed funkcjonariuszami MO w ukryciu, 17 XII 1981 ujawnił się; przeniesiony na niższe stanowisko pracy. 1982-1987 wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom w mieszkaniu i w pracy. Od II 1982 (z niewielką grupą b. działaczy „S”) kolporter ulotek z Warszawy w Kolnie i okolicy (m.in. od Tadeusza Kłopotowskiego, Krzysztofa Łypacewicza i Joanny Wierzbickiej). W II 1982 mimo kilkunastu kontroli MO przywiózł z Poznania sztandar „S” Oddziału Miejskiego w Kolnie (przechowywany potem w Kolnie do 1989). W kontakcie z działaczami łomżyńskimi, głównie z Marianem Chojnowskim. Organizator (z ks. Stanisławem Szymborskim) pomocy represjonowanym i ich rodzinom. Od 1987 zamieszkał w Białymstoku, specjalista ds. inwestorskich w Wodociągach Białostockich.

Od 1989 przewodniczący KZ w Wodociągach Białostockich; od 2002 delegat na WZD Regionu Podlaskiego „S”, członek ZR.

Do 1981 rozpracowywany przez KW MO w Łomży w ramach KE; 1982-1987 przez p. IV/VI RUSW w Kolnie w ramach KE.

 

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Kolno

Opcje strony

do góry