Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krukowski Piotr

Piotr Krukowski, ur. 22 VI 1958 we Wrocławiu. Ukończył V LO tamże (1977), absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek informatyka (1984), podyplomowych studiów z zarządzania transportem publicznym na Uniwersytecie Warszawskim (2010).

1975–1976 wykonawca i kolporter ulotek przypominających o zbrodni katyńskiej, wzywających do protestów przeciwko poprawkom do Konstytucji PRL, nast. inicjator i uczestnik malowania we Wrocławiu napisów upamiętniających zbrodnię katyńską (IV 1975 na ul. Katedralnej, nast. m.in. na pętli linii tramwajowej nr 14 przy obecnej ul. gen. Józefa Hallera, na ul. Komandorskiej, w przejściu pod gmachem gł. UWr, na Wybrzeżu Wyspiańskiego). 7 III 1976 zatrzymany w zw. z zatrzymaniem Marka Krukowskiego, malującego na murach we Wrocławiu napisy wzywające do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Od 1979 współpracownik Kornela Morawieckiego, kolporter niezależnych wydawnictw, w tym NOW-ej i „Biuletynu Dolnośląskiego” na UWr i w Lubinie (odbiorcami byli Andrzej Glapiński i Zdzisław Wliszczak). W poł. III 1980 zatrzymany w trakcie kolportowania ulotek wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL i WRN.

Od X 1980 w NZS, X 1980 współzałożyciel NZS na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UWr. 17–18 II 1981 przywódca strajku studentów o rejestrację NZS na macierzystym wydziale, współredaktor „Komunikatu” NZS. Od 28 IV 1981 członek Zarządu Uniwersyteckiego NZS, 25 V 1981 współorganizator (z Wacławem Żołyńskim) Marszu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych we Wrocławiu. 19 XI–11 XII 1981 członek Uniwersyteckiego KS podczas solidarnościowego strajku ze studentami WSI w Radomiu, odpowiedzialny za kontakty z mediami.

13–14 XII 1981 uczestnik strajku na UWr, 14/15 XII 1981 zatrzymany podczas pacyfikacji, 27 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i w Nysie, 25 II 1982 aresztowany pod zarzutem zorganizowania i kierowania strajkiem na UWr, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 9 IV 1982 zwolniony z poręczenia społecznego władz wydz., nast. odpowiadał z wolnej stopy. 19 XI 1982 skazany przez Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, 10 II 1983 skazany przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1982–1984 członek podziemnego Zarządu Uniwersyteckiego NZS, 1983–1984 redaktor podziemnego pisma „Komunikat” NZS, X 1983 współautor (z Adamem Markiewiczem) broszury Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Rys historyczny wydanej w podziemiu (przy wsparciu Agencji Wydawniczej SW). IX–XII 1984 wraz z Ryszardem Czarneckim, Sławomirem Najnigierem i Jerzym Terleckim współautor dokumentu programowego NZS po czterech latach. Projekt nowego programu NZS powstałego w Siedliskach k. Kuźni Raciborskiej. 1983 czyściciel obiektów PKP we Wrocławiu, 1984–1985 portier w Spółdzielni Inwalidów RAMETA w Raciborzu, 1985–1986 referent ds. informatyki w Kolejowych Zakładach Maszyn i Sprzętu Drogowego KOLZAM tamże, 1986–1988 informatyk w Informatyczno-Elektronicznej Spółdzielni Pracy INEL we Wrocławiu, 1988–1990 kierownik w DATA START Sp. z o.o. tamże.

Od 1991 przedsiębiorca w branży IT: 1991–2001 wiceprezes X–SERWIS Sp. z o.o. tamże i dyr. wrocławskiego oddziału, 2002–2003 specjalista w Zarządzie Dróg i Komunikacji we Wrocławiu, 2003–2010 gł. specjalista w Biurze Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, 2010–2012 w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 2005 inicjator wykonania i wmurowania w gmachu głównego UWr. tablicy upamiętniającej działalność członków NZS. Od 2007 współzałożyciel, członek Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA. Od 2013 funkcje kierownicze w firmach technologicznych, ekspert w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych (ITS), wraz z Piotrem Olszewskim współtwórca wskaźnikowej metody oceny węzłów przesiadkowych AMPTI.

Autor publikacji (m.in. w „Magazynie Autostrady”, „Inżynierii Ruchu Drogowego”), opracowań i referatów nt. ITS i węzłów przesiadkowych.

8 III–VI 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Kotwica; do 1983 przez Wydz. III KW MO tamże w ramach SOR krypt. Ława.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław, NZS

Opcje strony

do góry