Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rybak Leszek

Leszek Rybak, ur. 19 VII 1960 w Radkowie k. Jędrzejowa. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczno-Energetycznego (1987).

1979–1985 student Wydz. Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego Wieczernik w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie.

Od X 1980 w NZS na Politechnice Rzeszowskiej, XI–XII 1981 członek KS tamże podczas strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu.

13 XII 1981 uczestnik akcji wyniesienia dokumentów, wydawnictw niezależnych i sprzętu poligraficznego NZS z Domu Studenckiego Ikar do DA Wieczernik. 12 I 1982 w Głogowie uczestnik akcji malowania haseł na murach, 1982–1983 w Rzeszowie akcji malowania haseł na murach, drukarz i kolporter ulotek wzywających m.in. do biernego oporu społecznego mieszkańców miasta i akademików. 13 III 1982 pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie (z kolegami zamierzali zapalić znicze) zatrzymany i przesłuchany. 1982–1985 przywoził z Wrocławia do Rzeszowa wydawnictwa podziemne, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „BIS”, „Solidarność Walczącą”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące” oraz książki i ulotki. 18 V 1984 zatrzymany, 19 V 1984 aresztowany, osadzony w ZK w Rzeszowie-Załężu, 24 VII 1984 Sąd Rejonowy w Rzeszowie na mocy amnestii umorzył postępowanie, zwolniony. XI 1982–1990 członek zaprzysiężony SW, 1983–1985 współorganizator Oddziału SW w Rzeszowie i członek Rady Wykonawczej (łącznik i kurier z SW we Wrocławiu). 1983–1985 kilka razy zatrzymany i przesłuchiwany, a jego pokój w akademiku rewidowany. Jesienią 1984 uczestnik kursu we Wrocławiu w zakresie druku, XII 1984 współzałożyciel, do 1985 drukarz we Wrocławiu i w Rzeszowie podziemnego pisma „Galicja”. X 1984 przeniesiony na Wydz. Konstruktorski, II 1985 skreślony z listy studentów. 1985–1987 student PWr. 1985–1987: koordynator sieci kolportażu SW we Wrocławiu, obsługa punktu odbioru wydawnictw dla kurierów z Rzeszowa, 1985–1989 kolporter podziemnych wydawnictw do Głogowa. 1987–1989 sztygar zmianowy na powierzchni w Zakładach Górniczych Lubin KGHM w Lubinie. 1988–1990 działacz Wolnego Ruchu Ekologicznego w Głogowie.

1989–1998 inspektor nadzoru ds. energetycznych, nast. ds. instalacyjnych w Centralnej Ciepłowni w Budowie/Zakładzie Energetyki Cieplnej Głogów w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Legnicy, 1989–1998 w „S”, członek KZ tamże, 1990 KO „S” w Głogowie. 1994–2002 radny Rady Miejskiej w Głogowie z listy Koalicja dla Głogowa, 1997–2001 w RS AWS. 1999–2000 naczelnik w Starostwie Powiatowym w Głogowie, 2000–2002 pełnomocnik ds. energetyki, gosp. wodno-ściekowej i energii cieplnej w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź SA w Lubinie. Od 2002 w PiS. 2003–2006 specjalista ds. centralnego ogrzewania i instalacji sanitarnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie, 2006–2010 dyr. Zakładu Gospodarki Energetycznej Energetyka Sp. z o.o. Lubin, 2006–2014 z-ca prezydenta Głogowa. 2014–2018 radny Rady Powiatu Głogowskiego z listy Komitetu Wyborczego Jana Zubowskiego. 2015–2018 dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej, od 2018 wiceprezes zarządu ds. produkcji Energetyki Sp. z o.o. Lubin.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

III 1982–20 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon, 21 X 1986–20 VI 1988 przez Wydz. V-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Bieszczady; 27 IV 1989–1990 przez p. III RUSW w Głogowie w ramach KE krypt. Kornel.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry