Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ryba Władysław

Władysław Ryba, ur. 23 IV 1929 w Kamionce Wielkiej k. Nowego Sącza. Ukończył ZSZ w Krynicy-Zdroju (1951).

1946-1947 goniec w Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych nr 2 w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, 1948-1950 ekspedient w Centrali Tekstylnej w Łodzi sklep w Krynicy-Zdroju, 1950-1951 kierownik sklepu w Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Krynicy-Zdroju, 1951-1959 inspektor podatkowy w Zarządzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, 1959-1983 inspektor ds. normowania pracy, sprawozdawczości i statystyki, inspektor BHP, kierownik magazynu w Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego Postęp Postęp „Postęp”, podtytuł: „Kwartalnik niezależny”, pismo społ.-polit. adresowane do rolników, wydawane VII 1977 – 1980, założone przez Henryka Bąka. Ukazało się 13 n-rów, o obj. ok. 30 s., w formacie A5, drukowanych na powielaczu; do n-ru 10 dodatek: Piotra Koczary (przedwojennego działacza ludowego i posła) Wspomnienia, przeżycia i wnioski z lat 1949–1955. IX 1984 – IX 1986 pismo wznowiono jako „Postęp. Kwartalnik niezależny Ruchu Niepodległości i Samorządu”. Ukazały się n-ry 14–21, o obj. od kilku do kilkunastu s., w formacie A4. w Krynicy-Zdroju. W l. 50. radny MRN w Krynicy-Zdroju. 1954-1968 w SD. 1954-1967 pracował społecznie jako kierownik szkółki, następnie kierownik grupy juniorów Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. 1976-1980 kolporter niezależnego pisma „Robotnik”, zbierał fundusze na rzecz represjonowanych.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego przy SPPS Postęp, następnie przewodniczący KZ „S”; członek MKZ Małopolska. 9-11 I 1981 uczestnik strajku w nowosądeckim ratuszu, I-VI 1981 uczestnik rozmów MKZ Małopolska – Komisja w Nowym Sączu z komisją rządową ws. niezrealizowanych postulatów. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek ZR, oddelegowany do delegatury ZR Małopolska w Nowym Sączu, od 1 IX 1981 z-ca kierownika delegatury; IX/X 1981 delegat na I KZD. Kolporter prasy niezależnej, m.in. „Gońca Małopolskiego”; założył bibliotekę wydawnictw niezależnych.

14 XII 1981 – 13 I 1983 w ukryciu w Przysietnicy u p. Gołdynów, w Dąbrówce u Zofii Kościsz, w Krynicy-Zdroju u Władysława Pabisza i u syna, Mariana Ryby). W XII 1981 zwolniony z pracy. Organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w Krynicy-Zdroju, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Wiadomości Nowosądeckie”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”). Przeprowadzał akcje ulotkowe i plakatowania, zbierał informacje o nastrojach społecznych i osobach represjonowanych. I 1983 – 1986 bez możliwości zatrudnienia. 5 III 1984 zatrzymany na 48 godz.; poddawany rewizjom w domu i u najbliższej rodziny, przesłuchiwany, szykany w stosunku do syna; podejmowano próby wywłaszczenia z rodzinnego majątku, stosowano sankcje administracyjne przy próbach otwarcia działalności gospodarczej. 1983-1989 organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy za Ojczyznę. 1983-1994 na rencie.

IV 1989 – 1991 przewodniczący KO „S” w Krynicy-Zdroju, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, organizator spotkań i wieców z kandydatami do parlamentu. Od 1994 na emeryturze.

Wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (2004), Złotą Odznaką Honorową Krynickiego Towarzystwa Hokejowego (2004), Złotym Herbem Krynicy-Zdroju (2004), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

29 XII 1976 – 9 VIII 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. Zdrój; 5 II 1981 – 19 IV 1982 przez Wydz. IIIA/V KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy; 19 IV – 14 VII 1982 przez Wydz. V KW MO w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Zbieg/SOS; 24 X 1983 – 22 XII 1985 ponownie KE; 28 X 1987 – 31 VIII 1989 przez p. III RUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Działacz.

Sławomir Chmura

Krynica-Zdrój, Region Małopolska

Opcje strony

do góry