Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Owsiński Marek

Marek (właśc. Jan Mariusz) Owsiński, ur. 27 V 1944 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek historia (1967).

1962–1968 w ZSP, 1965–1968 kandydat na członka Koła Młodych Stowarzyszenia PAX.

1969–1974 redaktor w miesięczniku „Życie Osiedli WSM”, 1974–1982 pracownik Komitetu ds. Radia i Telewizji, redaktor Naczelnej Redakcji Programów Oświatowych i Popularnonaukowych Polskiego Radia.

III 1968 w czasie studiów na Wydz. Ekonomii Politycznej UW uczestnik protestów studenckich na UW, zaangażowany w próbę utworzenia Warszawskiego (Międzyuczelnianego) oraz Ogólnopolskiego Komitetu Studenckiego, delegat na spotkanie przedstawicieli uczelni we Wrocławiu, III– VIII 1968 aresztowany, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną i relegowany z uczelni.

Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej, od XII 1980 współorganizator, od II 1981 członek redakcji Radia „S” Regionu Mazowsze Redakcja Programów dla Radiowęzłów Zakładowych (m.in. IX/X 1981 rejestrował obrady I KZD).

17 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka, Jaworzu i Darłówku, 15 VI 1982 zwolniony. VII 1982 zwolniony z pracy, 1982–1987 bez stałego zatrudnienia. Latem 1983 współinicjator (z Grzegorzem Bogutą i Andrzejem Paczkowskim) utworzenia podziemnego Archiwum „S”, organizował przechowywanie nagrań, montował je i wykonywał korektę, autor scenariusza komiksu Solidarność – pierwszych 500 dni (1984). 1987–1989 redaktor w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych.

1989 zaangażowany w prace sekretariatu strony solidarnościowo-opozycyjnej okrągłego stołu, 1989 pracownik zespołu telewizyjno-radiowego KO podczas wyborów 1989 redaktor, 1990 dyr. w Programie IV Polskiego Radia, 1991–1993 z-ca przew. Komitetu ds. Radia i Telewizji, kierownik Polskiego Radia, 1994–1997 redaktor nacz. i prezes Radia Eska, 1998–2000 doradca Radia Racja, 2000–2007 z-ca dyr. i dyr. Biura Programowego Polskiego Radia, od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Złotym Krzyżem Zasługi (2000), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

IV 1981 – I 1982 rozpracowywany przez Wydz. XIII Dep. II MSW w ramach SOS krypt. Hermes Hermes „Hermes”, podtytuł: „Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w WPHW Gdańsk”, pismo wydawane w Gdańsku przez KZ „S” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w 1981. 81; I 1982 – X 1983 przez Wydz. XIII Dep. II w ramach KE.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry