Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Owoc Henryk

Henryk Owoc, ur. 6 I 1942 w Krośnie, zm. 13 XII 2012 tamże. 1960-1961 student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; absolwent Studium Nauczycielskiego w Opolu, kierunek matematyka z fizyką (1964) oraz studiów zaocznych na AGH w Krakowie w Punkcie Konsultacyjnym w Krośnie (1970, inżynier mechanik).

1961-1962 pracownik przedsiębiorstwa Naftobudowa Kraków Grupa Robót nr 9 w Krośnie; 1964-1965 nauczyciel w SP w Żeglicach, od 1965 w SP w Iwoniczu, 1971-1980 w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie.

Od X 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty w ZSM, przewodniczący Koła „S” w ZSM, wiceprzewodniczący Sekcji Oświaty Podkarpackiego Regionalnego ZZ „S” w Krośnie, zatrudniony; IX-XII 1981 współorganizator i współwydawca niezależnego „Biuletynu Oświatowego” (wydano 5 nr.); autor do biuletynu Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego w Krośnie „Solidarność Podkarpacka”. Członek Komisji Interwencji przy ZR Podkarpacie; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie.

13 XII 1981 – 1982 kilkakrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Po 13 XII 1981 kolporter prasy podziemnej (otrzymywanej m.in. z Krakowa i Wrocławia), głównie „Solidarności Podkarpackiej”, i książek; uczestnik działalności apteki darmowych leków (głównie z Francji) przy kościele farnym w Krośnie i pomocy represjonowanym. I-VI 1982 nauczyciel zawodu w ZSM w PKS Krosno. 1982-1988 współorganizator grupy dyskusyjnej członków „S” Wspólnota Cywilizacji Miłości przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie, skupiającej nauczycieli i środowisko medyczne. 1986-1988 współpracownik siatki kolportażowej RKW Rzeszów, skąd otrzymywał prasę z Rzeszowszczyzny („Solidarność Trwa”) i z Mazowsza („Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”).

Od IX 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S”; współorganizator i przewodniczący KO w Krośnie. Od 1990 dyr. Wydz. Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie. 1990-1994 przewodniczący Rady Miejskiej tamże. Od 1996 na emeryturze. W 1999 wycofał się z działalności polityczno-społecznej. 1956-2000 zaangażowany w działalność PTTK Oddział w Krośnie. Od 1964 ratownik GOPR w Bieszczadach, od 1967 przewodnik beskidzki.

Wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego (1998), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001, na wniosek GOPR).

18 XII 1981 – 29 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krośnie w ramach KE krypt. Mechanik; do 27 VII 1989 przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOS krypt. Związkowiec.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry