Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Owoc Bogusław

Bogusław Owoc, ur. 1 X 1955 w Olsztynie. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej tamże, Wydz. Budownictwa Lądowego (1979).

1980 służba wojskowa, 1981–1983 stażysta, nast. majster budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Olsztynie.

1983–1984 kierownik obiektów w Warsztatach Szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych tamże. 1984–1986 kierownik budowy. 1984–1989 kolporter podziemnych pism, m.in.: „Sprawa” „Hotel Lambert”, „Orlik”, „Wiadomości”, „KOS”, „ Tygodnik Mazowsze” oraz książek wydawnictw: Głos, CDN, Most, Pomost, Przedświt, Krąg, Rytm, Myśl, NOWa. 1 X 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Olsztynie, w ZK w Bartoszycach, 11 II 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, 12 II 1986. zwolniony. 1 I 1986 zwolniony z pracy. IV 1986 – 1989 specjalista, nast. gł. specjalista w Instytucie Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego Orgbud Oddział w Olsztynie. 1986–1998 w PPN (członek Centralnego Komitetu Wykonawczego i przew. Okręgowego Komitetu Wykonawczego Mazur i Warmii).

III – VI 1989 st. asystent w Instytucie Rozwoju Organizacji Gospodarczych Inicjatywa Sp. z o.o. w Olsztynie, nast. w Instytucie Organizacji i Techniki Agrotech SA tamże. VII – XII 1989 st. asystent w PBR tamże, 1991–1996 dyr. 1998 w RdR (przew. ZR), nast. AWS. 1990–1991, 1994–2001 przew. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie. 1994–1998 radny Miasta Olszty­na z listy Warmińskiego Forum Centroprawicy. VI 1996–VII 1998 urzędnik Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, VII 1998 – III 1999 wicewojewoda, IV 1999 – I 2005 własna działalność gospodarcza, I – VII 2005 bez zatrudnienia, od VIII 2005 własna działalność gospodarcza.

Do 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Rozdzielnia; 1987 w ramach KE krypt. Biegacz.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry