Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Owczarek-Szubert Teresa Barbara

Teresa Barbara Owczarek-Szubert, ur. 08 II 1955 w Wasilkowie k. Hajnówki.

Dziennikarka z wyższym wykształceniem.

Od IX 1980 aktywna działaczka „S”, współorganizatorka niezależnych struktur związkowych w białostockiej prasie, autorka cennych informacji o powstających strukturach „S” w białostockich zakładach produkcyjnych. Od IV 1981 do 13 XII 1981 redaktor i sekretarz redakcji w niezależnym piśmie KKK „S” Poligrafii „Kwadrat”, wydawanym w Szczecinie.

Internowana 13 XII 1981, do 14 XII 1981 przetrzymywany w AŚ KW MO w Szczecinie, 14-18 XII 1981 w Ośr. Odosobnienia dla Kobiet w Kamieniu Pomorskim, 19 XII 1981 – 4 I 1982 w Goleniowie, 5 I – 5 III 1982 w Gołdapi. Odmówiła podpisania deklaracji lojalności.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry