Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Garkowski Longin Aleksy

Longin Aleksy Garkowski, ur. 15 VI 1954 w Sierpcu. Ukończył Studium Zawodowe Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku (1979).

1974–1996 monter łączności w Kolejowej Automatycznej Telekomunikacyjnej Stacji w Płocku (PKP). 1979–1990 założyciel, od 1982 przew. Kasy Koleżeńskiej w PKP w Płocku, za co był nękany przez SB.

Od XI 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od 23 XI przew. KZ węzła PKP Płock. XI 1980 – XII 1981 działacz Krajowej Sekcji Kolejarzy „S”. I i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Płockiego, członek ZR, od 5 V 1981 prezydium zarządu. 1 VI 1981 współzałożyciel KOWzP w Płocku. VIII 1981 wspołtwórca (z Marianem Sołtysem, Seweryną Petyn i Jarosławem Kozaneckim) drukarni/oficyny Stanisławówka przy MKZ w Płocku, współpracownik, negocjator przydziału papieru. Przed II WZD członek Regionalnej Komisji Wyborczej, autor ordynacji wyborczej.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie (III/IV 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej, członek Sądu Koleżeńskiego internowanych regio-nu płockiego) 16 VII 1982 zwolniony. 1982–1989 współtwórca (ze Stanisławem Wierzbickim) siatki dystrybucyjnej wydawnictw podziemnych (pism: np. „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”) i książek (m.in. NOWa, Unia, CDN, KOS, Przedświt), gł. wśród kolejarzy. VIII 1988 – 1990 współzałożyciel (ze Zbigniewem Polińskim i Jackiem Słomińskim) drukarni Samodzielna Oficyna Wydawnicza 2, drukarz, udostępnił na drukarnię własne mieszkanie. X 1988 – 1990 w PPS, współtwórca (z Jackiem Wrońskim i Z. Polińskim) Komitetu Założycielskiego PPS Ziemi Płockiej/Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Ziemi Płockiej, od II 1989 przew.; IV 1989 delegat na krajowy zjazd PPS. XI 1988 – IX 1989 w redakcji pisma „Socjalista”. 25 XI 1988 współzałożyciel (z J. Słomińskim) Tajnego Komitetu Kolejarzy, w 1989 Tymczasowego Komitetu Kolejarzy „S” węzła PKP Płock; 1988–1993 współzałożyciel, redaktor, autor, drukarz i kolporter podziemnego pisma komitetu kolejarzy „Wolny Tor”.

1989 –1994 w „S”. Od IV 1989 współzałożyciel, członek prezydium, skarbnik KO Regionu Płockiego; 1990–1992 przew. KZ Oddziału Automatyki i Telekomunikacji PKP w Łodzi. 1996–1999 bez zatrudnienia; 1999–2003 przedstawiciel handlowy w firmie Produkcja Rajstop Alexandra w Płocku. 2003–2005 bez zatrudnie­nia. Od 2005 z żoną Elżbietą prowadzi Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Płocku.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1981–1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Płocku w ramach SOS krypt. Monter; 1988–1989 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Wars.

 

Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry