Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Taworski Tadeusz Maria

Tadeusz Maria Taworski, ur. 15 VI 1931 w Buenos Aires (Argentyna). Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, Wydz. Zootechniki (1956).

Członek ORMO.

1951–1952 pielęgniarz zwierząt drapieżnych w ZOO we Wrocławiu, 1956–1981 dyr. Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.

Od 1980 w „S”; 1981 członek prezydium KOWzP w Płocku, I 1981 delegat na WZD Regionu Płockiego, IX/X 1981 delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 współorganizator, działacz (z ks. Tadeuszem Łepkowskim) Diecezjalnego Komitetu Charytatywnego w Płocku, organizator pomocy rodzinom osób represjonowanych; XII 1981 z przyczyn politycznych pozbawiony stanowiska kierowniczego w MOZ w Płocku. 30 IV 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu i Kwidzynie; (w V 1982 uczestnik głodówki solidarnościowej z internowanymi w Warszawie-Białołęce), 13 VIII 1982 zwolniony. Od VIII 1982 w kontakcie z podziemną „S” w Płocku. 1983–1990 gł. specjalista MOZ w Płocku. Od 15 XI 1986 jawny reprezentant utworzonego Zarządu Organizacji Regionu Płockiego „S”, współorganizator kolonii dla dzieci osób internowanych, 1988–1989 współredaktor biuletynu Polskiej Partii Zielonych w Płocku „Człowiek i Środowisko”, od 1989 w KO w Płocku, wiceprzew.

1990–1998 radny Rady Miasta Płocka, 1990–1992 przew. Rady Miasta Płocka, delegat do Sejmiku Województwa Płockiego z listy KO, 1990–1996 dyr. MOZ w Płocku, od 1996 na emeryturze. Członek Towarzystwa Ochrony Zwierząt, Towarzystwa Naukowego Płockiego, oraz Towarzystwa Muzycznego im. Lachmana. Działacz społeczny, członek Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku (od 2002 wiceprezes ds. organizacyjnych), od 2004 prezes Stowarzyszenia Miłośników Lwowa w Płocku, członek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Terrarystycznego, od 2013 członek Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Do 24 II 1986 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Płocku w ramach KE krypt. Papuga.

Grzegorz Majchrzak

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry