Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Taylor Jacek

Jacek Taylor, ur. 25 IX 1939 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydz. Prawa w Poznaniu (1962).

1968–1996 adwokat w Gdańsku. 1978–1980 współpracownik WZZ Wybrzeża w Gdańsku i KSS KOR, obrońca w procesach politycznych.

VIII 1980 wspomaganie strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. XII 1980 współzałożyciel KOWzP przy KKP, współzałożyciel Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami Patronat, od 1989 wiceprezes.

Po 13 XII 1981 przez kilka mies. w ukryciu, nast. obrońca w procesach politycznych (bronił m.in. L. Wałęsy, A. Gwiazdy, Z.Z. Romaszewskich, A. Walentynowicz, A. Michnika, W. Frasyniuka); członek Zarządu Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja, 1987 współzałożyciel Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego. 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, podzespół ds. reformy prawa i sądów.

1989–1992 członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, 1990–1991 w Politycznym Komitecie Doradczym przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, 1991–1994 w UD, przew. w woj. gdańskim, 1991–1993 członek Prezydium Rady Krajowej UD, 1994–2001 Rady Krajowej UW. 1991–1997 poseł na Sejm RP z list UD/UW, 1997–2001 kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w rządzie Jerzego Buzka, 1998–2002 radny Rady Miasta Sopotu, 2001–2004 prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, 2003–2009 zarządzał Fundacją Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich, od 2004 na emeryturze. 2007 pełnomocnik prezydenta Gdańska (jeden z założycieli Europejskiego Centrum Solidarności). Od II 2008 przedstawiciel ministra skarbu w radzie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, od 2010 członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, członek rady ECS i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

31 III 1979–17 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Mecenas.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry