Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Tchórzewski Krzysztof

Krzysztof Tchórzewski, ur. 19 V 1950 w Rzążewie k. Siedlec. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektryczny (1974).

1968–1972 w ZSP, od 1978 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 1985–1988 sekretarz, 1998–1990 prezes oddziału w Siedlcach.

1974–1990 kolejno inżynier-elektromonter, z-ca zawiadowcy odcinka energetycznego, kontroler urządzeń energetycznych, z-ca naczelnika oddziału, naczelnik oddziału PKP Siedlce.

1977–1989 kolporter niezależnych/podziemnych pism i książek w miejscu pracy.

Od 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w węźle PKP Siedlce. W III 1981 uczestnik rozmów „S” PKP z władzami wojewódzkimi i rządowymi. Od 16 XI 1981 przew. Oddziału Siedlce Regionu Mazowsze, 2 XII 1981 sygnatariusz porozumienia o zasadach współpracy z wojewodą siedleckim, XII 1981 delegat na II WZD Regionu Mazowsze. Przed 13 XII 1981 wywiózł z Warszawy archiwum „S” RI.

1982–1985 dostawca papieru dla siedleckich pism podziemnych („Wiadomości Podlaskie”, „Osa”), przedstawiciel Siedlec w spotkaniach MRKS. 1982–1989 działacz Diecezjalnego Komitetu Charytatywno-Społecznego przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach.

1989–1990 członek zarządu siedleckiego KO,współwydawca jego organu „Nasz Czas”. 1989 wiceprzew. Państwowej Komisji Wyborczej województwa siedleckiego w wyborach 1990–1999 współzałożyciel i prezes oddziału siedleckiego PC, 1993–1997 wiceprezes PC, 1997–1999 przew. Zarządu Głównego. 1990–1993 wojewoda siedlecki, 1991–1993 poseł RP z listy POC, 1994–1995 prezes drukarni Interpoligrafia w Warszawie, 1996–1997 dyr. spółki remontowo-budowlanej Srebrna. 1997–2001 poseł RP z listy AWS, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. 1999–2001 współzałożyciel i sekretarz generalny PPChD, 2001–2003 sekretarz generalny partii SKL-RNP. 2001–2005 członek zarządu, od 2002 dyr. ekonomiczno-finansowy w spółce PKP Energetyka. 2002–2006 radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia PiS, od 2004 członek PiS i jego komitetu politycznego. Od 2005 w składzie Krajowej Rady Katolików Świeckich. Od 2007 poseł RP z listy PiS, wiceprzew., nast. sekretarz Klubu Parlamentarnego; 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. XI 2015 minister bez teki w rządzie Beaty Szydło, nast. od XII 2015 minister energetyki w rządach B. Szydło i Mateusza Morawieckiego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry