Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ryczek Stanisław

Stanisław Ryczek, ur. 23 X 1957 w Brzegu Dolnym. Ukończył Studium Oświaty i Kultury we Wrocławiu (1986).

1974–1978 murarz-tynkarz we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 2, 1978–1982 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Trzebnicy.

Od X 1980 w „S”.

1982–1985 instruktor terapii zajęciowej w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Lubiążu. 1982 wytwórca i kolporter ulotek w Wołowie i okolicach. 10 XI 1982 zatrzymany za rozrzucenie (z Piotrem Berezą, Wiesławem Krawcem, Janem Krasowskim, Edwardem Ziętkiem i Antonim Opackim) kolczatek na ulicach Wołowa, 11 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie (de facto osadzonyny w areszcie KW MO przy ul. Łąkowej we Wrocławiu), 2 XII 1982 zwolniony z internowania, aresztowany, osadzony w areszcie KW MO we Wrocławiu, od 23 XII 1982 w AŚ przy ul. Świebodzkiej tamże, 4 II 1983 skazany przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. IV 1983–1985 współzałożyciel, działacz Dekanalnego Komitetu Charytatywnego przy kościele św. Karola Boromeusza w Wołowie. 1983 i 1985 zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu, miejscu pracy. 17 VI 1983 orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Wołowa ukarany grzywną z zamianą na 75 dni aresztu, 19 VII 1983 w drugiej instancji uniewinniony. 1984–1988 projektant linorytów, plakatów i kart okolicznościowych oraz ich drukarz i kolporter (z Kazimierzem Żakiem) w Wołowie i Lubiążu. 1985–1990 blacharz-dekarz w firmie Jerzego Borysa. 1985–1987 współpracownik SW we Wrocławiu, ilustrator, grafik w Robotniczym Wydawnictwie Feniks tamże. 1988 z inicjatywy wołowskiego podziemia projektant i wykonawca tablicy upamiętniającej ofiary stanu wojennego (III 1990 umieszczona w kościele św. Wawrzyńca w Wołowie).

IV–VI 1989 współzałożyciel KO „S” tamże, organizator kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. 1990–2001 własna działalność gospodarcza, od 2001 operator maszyn i urządzeń przeróbczych w Zakładach Wzbogacania Rud w Polkowicach KGHM Polska Miedź SA w Lubinie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

12 XI 1982–21 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Jeż.

Andrzej Manasterski

Opcje strony

do góry