Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chmielowski Jan

Jan Chmielowski, ur. 12 VIII 1961 w Gdańsku, zm. 16 II 2000 tamże. Ukończył Zasadniczą Szkołę Cukierniczą tamże (1980).

1981–1982 piekarz w WSS Społem tamże.

IX 1980–I 1982 w RMP, 1981 drukarz i członek redakcji pisma RMP „Węzeł”, od XI 1980 członek KZ w WSS Społem Oddział Produkcji Piekarskiej.

13–16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, drukarz ulotek, komunikatów strajkowych. 20 XII 1981 (z m.in. Małgorzatą Chmielecką, Anna Stawicką i Arkadiuszem Makarem) organizator podziemnej grupy RMP. 30 XII 1981 odpowiedzialny za druk, a nast. kolportaż m.in. w gdańskich kościołach i pociągach trójmiejskiej SKM ok. 1000 ulotek informujących o modlitwach w Bazylice Mariackiej i działaniach RMP. 10 I 1982 zatrzymany, 11 I 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku, 22 IV 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata i 6 mies. pozbawienia wolności, od 6 V 1982 osadzony w ZK we Włocławku, od 4 VI 1982 w ZK w Potulicach, 6 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

1983–1985 piekarz w Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej Bochen w Gdyni, 1985–1986 w prywatnej ciastkarni Kazimierza Rydelka w Sopocie, 1987–1991 ciastkarz w Spółdzielni Produkcji Piekarskiej i Ciastkarskiej Piecki Migowo, 1992–1993 współwłaściciel lodziarni w Gdyni, 1993–2000 właściciel piekarni Oczko Morza w Gdańsku-Brzeźnie.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry