Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chmura Jerzy

Jerzy Chmura, ur. 24 IV 1925 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1950); adwokat (1962 aplikacja w Szczecinie).

1962-1990 pracownik zespołów adwokackich w Szczecinie, 1982-1984 radca prawny w PŻM w Szczecinie. W czasie II wojny światowej pracownik Zakładów Przemysłu Lotniczego w Rzeszowie; żołnierz wywiadowca w Wydziale II Informacyjno-Wywiadowczym Komendy Okręgu Kraków Podokręg Rzeszów AK ps. Frater.

Od X 1980 doradca prawny powstających struktur „S”, następnie MKZ/ZR Pomorze Zachodnie.

Po 13 XII 1981 obrońca kilkudziesięciu działaczy podziemia (m.in. Agnieszki Dąbrowskiej, Bogdana Jackowskiego, Piotra Jarockiego, Ryszarda Jedwabnego, Edwarda Kaupasa, Stanisława Kernera, Ryszarda Konopińskiego, Aliny Krystosiak, Zdzisława Pola, Marzeny Szczeglewskiej, Małgorzaty Trembilskiej, Mieczysława Ustasiaka, Jana Witkowskiego); współpracownik Komitetu Helsińskiego w Szczecinie. Inwigilowany, w 1984 represjonowany orzeczeniami karno-skarbowymi.

1989-1990 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze, członek Rady Regionalnej; uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej. Od 1990 własna kancelaria adwokacka. 1991-2005 w UD/UW; 1991-1993 senator RP z listy UD; 1997-2001 sędzia Trybunału Stanu. Od V 1993 członek Rady Fundacji Fundatia Europea Pomerania (od X 2004 Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz) powołanej do pojednania narodu polskiego i niemieckiego.

Autor wielu publikacji prawniczych, m.in. ''Semantyka języka prawniczego'' („Palestra” 1978), ''Działalność adwokatów w czasie stanu wojennego'' („Palestra” 1995), ''Odkrywać czy zakrywać przeszłość'' („In Gremio” 2001, nr 1).

Wyróżniony Złotą Odznaką Zasłużony dla Adwokatury (2006), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości (2010).

1983-1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Kodeks.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry