Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chochowski Wojciech

Wojciech Chochowski, ur. 19 II 1948 w Radomiu. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku (1968).

VII 1968 – IV 1969 zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, IV 1969 – IV 1971 zasadnicza służba wojskowa, IV 1971 – VI 1977 pracownik Ośrodka Metalock w Gdańskiej Stoczni Remontowej, w VII 1977 w związku z reorganizacją cały wydział przeniesiono do Stoczni Remontowej Radunia, VII 1977 – VII 1984 monter maszyn i urządzeń okrętowych tamże.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SRR, członek KS (odpowiedzialny za zabezpieczenie zakładu i utrzymanie porządku), od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący, następnie wiceprzewodniczący KZ (w KZ m.in. kolporter pism informacyjnych „S” wydawanych przez MKZ Gdańsk, następnie ZR i wiodące zakłady pracy regionu), w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk i I KZD.

Od 1 VII 1984 na emigracji we Francji, od 26 VIII 1985 w Australii.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry