Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pelc Janusz

Janusz Pelc, ur. 3 IX 1935 w Jezierzanach (obecnie Ukraina). Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Technologii Maszyn (1959).

1953–1966 st. technolog w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, 1966–1970 kierownik zespołu w Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym Przemysłu Okrętowego GN 10 Oddział Gdynia, 1970–1971 specjalista w Zakładzie Konstrukcyjno-Badawczym COKB-2, 1971–1996 kierownik zespołu, nast. st. projektant, gł. projektant w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.

VIII 1980 uczestnik strajku, członek KS. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 członek KZ.

14–19 XII 1981 współorganizator strajku, członek KS. 30 XII 1981 rozwiązano z nim umowę o pracę z dniem 31 III 1982, po odwołaniu Terenowa Komisja Odwoławcza ds. Pracy w Gdańsku uznała wypowiedzenie za nieuzasadnione. Od 1 IV 1982 ponownie zatrudniony.

III 1982–VIII 1988 drukarz, kolporter, producent powielaczy i matryc na potrzeby pisma podziemnego „Nasz Czas” wydawanego m.in. z Leszkiem Koniecznym, Zdzisławem Halcewiczem-Pleskaczewskim, Andrzejem Ostrowskim, Leonem Ruszkowskim, Andrzejem Sowiakiem, Adamem Pieńkowskim.

10 VI 1983 zatrzymany, 11 VI 1983 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. 29 VII 1983 uchylenie aresztu na mocy amnestii przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni, 15 IX 1983 umorzenie postępowania przez Sąd Rejonowy w Gdyni.

Od 1996 na emeryturze.

21 X 1982–6 IV 1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Komisja.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry