Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Peisert-Kisielewicz Maria

Peisert-Kisielewicz Maria, ur. 22 II 1954 we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kierunek filozofia (1985).

W III 1968, jako uczennica szkoły podstawowej, rozklejała (z bra­tem Jerzym Peisertem) plakaty antyreżymowe. Od 1976 kolporterka niewielkiej ilości niezależnych pism (z Warszawy do Wrocławia), gł. „Komunikatu” KOR/KSS KOR. W V 1977 współorganizatorka mszy w intencji Stanisława Pyjasa (m.in. druk klepsydr) w Warszawie, 20 V uczestniczka pochodu spod kościoła św. Anny do kościoła św. Marcina, gdzie odbyła się msza. 17 X 1977 uczestniczka zebrania założycielskiego SKS w Warszawie. 1977–1980 przekazywała informacje o represjach Piotrowi Starzyńskiemu i Zbigniewowi Garwackiemu.

III – IV 1982 kolporterka podziemnego pisma „Tygodnik Wojenny” i in. tytułów prasy podziemnej. 4 IV 1982 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi (dzięki przemyconemu aparatowi fotograficznemu wykonała zdjęcia uwięzionych, nast. opublikowane w prasie zagranicznej), 25 VII zwolniona. Na pocz. 1983 współredaktorka podziemnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”, III 1983 – XI 1987 redaktorka (z Andrzejem Kisielewiczem i Jerzym Peisertem), autorka podziemnego pisma „Solidarność Walcząca” (prace redakcyjne odbywały się w mieszkaniu Kisielewiczów), autorka w „Biuletynie Dolnośląskim” i „Solidarności Walczącej” (ps. Filip z Konopi), 1986–1987 redaktorka podziemnego Radia „S” we Wrocławiu. 1983 i 1985 dwukrotne rewidowane mieszkanie.

1989–1992 w Kanadzie i Niemczech (nauka w szkołach językowych). 1993–1995 nauczycielka w szkołach średnich Wrocławia. Od 1996 animatorka Salonu Profesora Dudka we Wrocławiu, w ramach którego odbywają się spotkania ze znanymi ludźmi kultury, nauki i polityki.

Od 2009 członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1977–1979 rozpracowywana przez Wydz. IV KS MO w ramach SOR krypt. Parafa X.

 

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry