Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szeglowski Krzysztof

Krzysztof Szeglowski, ur. 23 VI 1947 w Gdańsku, zm. 23 VIII 2007 w Pruszczu Gdańskim. Ukończył LO dla Pracujących w Gdańsku (1972) i Podoficerską Szkołę Pożarnictwa w Poznaniu (1972).

1969–1972 strażak w Miejskiej Komendzie Straży Pożarnej w Gdańsku, 1972–1974 inspektor ds. ppoż. w Zespole Elektrowni Cieplnych Wybrzeże tamże, 1972–1979 w Spółdzielni Pracy Spedytorów Polsped tamże (pół etatu), 1974–1975 inspektor ds. bhp i ppoż. w Gdańskich Zakładach Ceramiki Budowlanej tamże, 1975–1979 inspektor ds. bhp i ppoż. w Przedsiębiorstwie Morskiego Budownictwa Energopol-4 tamże, 1979–1983 inspektor ds. bhp i ppoż. w Lęborskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Kombinatu Budownictwa Komunalnego w Lęborku.

VIII 1980 organizator strajku, wiceprzew. KS. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzew. KZ. Od X 1980 przew. Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej/Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Lęborku. V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Słupskiego, od V 1981 wiceprzew. ZR Słupskiego, IX–X 1981 delegat na I KZD.

14 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 17 III 1982 zwolniony. 24 III 1982 powrót do pracy w KBK w Lęborku. V 1982 współzałożyciel Okręgowego Komitetu Oporu w Słupsku, członek redakcji podziemnego pisma „Słupska Solidarność”. 9 V 1982 powtórnie internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 16 VII 1982 zwolniony. Powrót do działalności podziemnej w OKO i redakcji „Słupskiej Solidarności”. 3 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Chełmnie. 13 XII 1982 aresztowany i osadzony w AŚ, nast. ZK w Słupsku. 24 III 1983 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Koszalinie na rok i 8 mies. pozbawienia wolności za wydawanie podziemnego biuletynu związkowego „Słupska Solidarność”. Od 27 V 1983 w ZK w Potulicach, 9 V 1983 podwyższenie wyroku do 2 lat i 6 mies. pozbawienia wolności przez Sąd Najwyższy, 31 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

Od 1983 bez pracy. 1987–2006 na emigracji w USA. Od 2006 na emeryturze.

1981–1987 rozpracowywany przez Wydz. IIIA SB/Wydz. V KW MO/WUSW w Słupsku w ramach SOR krypt. Długopis/Drukarz; 1 IX 1983–19 IX 1988 kontrolowany przez Referat 5 SB RUSW w Lęborku w ramach KE krypt. Zastępca.

Arkadiusz Kazański

Słupsk, Region Słupsk

Opcje strony

do góry