Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szeja Piotr

Piotr Szeja, ur. 18 VII 1955 w Tarnowskich Górach. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne tamże (1975).

1975–1976 tokarz w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos w Tarnowskich Górach, 1976–1981 kontroler jakości tamże.

21–22 VIII 1980 współorganizator strajku w Fazosie; od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ, VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, VI–XI 1981 członek Komisji Rewizyjnej Podregionu Tarnowskie Góry, XI–XII 1981 członek MKK w Tarnowskich Górach.

14–17 XII 1981 współorganizator i jeden z liderów strajku w Fazosie. 17–21 XII 1981 w ukryciu. 21 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Zabrzu, 16 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata i 6 mies. pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Kłodzku (XI/XII 1982 uczestnik 10-dniowej głodówki protestacyjnej); od 18 III 1983 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, 20 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

Od V 1984 na emigracji w RFN, w Waldbröl, nast. w Krefeld, nast. Kempen; 1985–2018 zatrudniony w Thyssen Edelstahlwerke w Krefeld/ThyssenKrupp Nirosta w Düsseldorfie, nast. w Krefeld/Outokumpu Nirosta w Krefeld. Od VIII 2018 na emeryturze.

12 I–5 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V/Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Błysk.

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry

Opcje strony

do góry