Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szejnfeld Adam

Adam Szejnfeld, ur. 13 XI 1958 w Kaliszu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa i Administracji (1997).

1978-1988 starszy specjalista ds. weterynarii w kombinacie PGR w Szamocinie. Zawodnik i działacz sportowy, wielokrotny medalista zawodów strzeleckich i obronnych, prezes Klubu Sportowego Sokół w Szamocinie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w PGR Szamocin. 23-24 III 1983 delegat na I WZD Regionu Województwo Pilskie, czøonek Prezydium ZR; współorganizator regionalnych protestów „S” i uczestnik ogólnopolskich akcji protestacyjnych. Autor artykułów w „Solidarności Pilskiej”.

Po 13 XII 1981 przetrzymywany we Wronkach, 5 I 1982 – 23 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie (za organizowanie strajków ''powodujących znaczne straty w gospodarce narodowej''). Po wyjściu działacz podziemia, sygnatariusz petycji w sprawie łamania praw obywatelskich i w obronie więzionych za przekonania, uczestnik sieci kolportażu.

W 1989 współorganizator i działacz KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. Po 1989 zaangażowany w działalność samorządową; 1990-1998 radny oraz burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, wiceprezes Konwentu Wójtów i Burmistrzów Województwa Pilskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. 1997-2001 poseł RP z listy Unii Wolności, 2001-2005 z listy PO, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wiceprzewodniczący Bilateralnej Grupy Polsko-Chińskiej i przewodniczący Bilateralnej Grupy Polsko-Indyjskiej, członek Prezydium Klubu Parlamentarnego PO oraz Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP i Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki. 2005-2007 poseł RP z listy PO, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, przewodniczący stałej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki, przewodniczący Bilateralnej Grupy Polsko-Indonezyjskiej. Od 2007 poseł RP z listy PO, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki. Od 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Członek wielu organizacji pozarządowych.

Za działalność społeczną, polityczną i gospodarczą otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

13 XI 1981 – 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV Komisariatu MO/RUSW w Chodzieży w ramach KE krypt. Weterynarz.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Szamocin

Opcje strony

do góry