Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szelążek Marek

Marek Szelążek, ur. 9 IV 1957 w Nysie. Ukończył ZSZ Dokształcającą w Świdnicy (1974).

1971-1978 kontroler jakości w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych, 1978-1980 w Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej Mera-Pafal (od 1992 Fabryka Aparatury Pomiarowej Pafal SA) w Świdnicy, 1980-1981 ślusarz remontowy w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, w 1981 pracownik obsługi technicznej MKK „S” w Świdnicy. 25 VI 1976 uczestnik strajku w ŚFUP. 1980-1981 współpracownik KSS KOR.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ŚPWiK; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ŚPWiK, nast. KZ. W 1980 współzałożyciel, do 1981 autor tekstów, redaktor, przepisywacz, organizator druku pism: „Niezależne Słowo” i „Romb”. Kolporter na terenie Dolnego Śląska niezależnych czasopism (m.in. „Robotnika”), broszur, ulotek, wydawnictw Aneksu, Zapisu, NOWej oraz paryskiej „Kultury”. W ramach pracy w MKK w kontakcie z zachodnimi agencjami informacyjnymi: AFP, UPI oraz londyńskim wydawnictwem Times.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Świdnicy i Kamiennej Górze, 20 III 1982 zwolniony.

Nakłaniany przez SB do wyjazdu z kraju, od 1982 na emigracji w USA. Do 1989 wspierał charytatywnie podziemie w Polsce. 1983-1986 inżynier projektów w Technical Erectors Inc. w Syracuse, 1986-1989 w Victor Industrial w Liverpoolu (USA), 1989-1994 prezes Amexim Associates w Syracuse. 2002-2003 wiceprezes firmy Dionar w Dzierżoniowie; 2007-2008 tłumacz w GMCC tamże.

 

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Świdnica

Opcje strony

do góry