Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieślik Kazimierz

Kazimierz Cieślik, ur. 16 V 1951 w Dobreniczkach k. Łodzi, ukończył Pomaturalne Studium Automatyki w Piotrkowie Trybunalskim (1971), absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kierunek katechetyka (1997).

1971–1986 automatyk wydz. w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, 1978–1980 współzałożyciel i przew. nieformalnej grupy młodej inteligencji katolickiej tamże.

Od IX 1980 w „S”, 10 IX współzałożyciel i przew. KZ w Zakładzie Procesów Katalitycznych w MZRiP, od XI 1980 w Prezydium Komisji Zakładowej MZRiP, 1980–1981 uczestnik akcji protestacyjnych „S”, kolporter warszawskich pism związkowych na terenie MZRiP.

14 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnej tamże. Od 1982 kolporter „Tygodnika Mazowsze” na terenie zakładu. 5 XI 1982–2 II 1983 przeszkolenie w wojskowym obozie specjalnym w Chełmnie n. Wisłą (pisal wierszą (pisał wiersze i piosenki o tematyce obozowej). 1982–1983 kilkakrotnie zatrzymywany. 17 V 1987–1989 współzałożyciel, wiceprezes KIK w Płocku. 1987–2003 Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego w Kurii Diecezjalnej Płockiej. W l. 80. i 90. członek Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.

1989 współzałożyciel KO w Płocku, 1989–2000 założyciel, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, 1990–1998 wiceprzew. Rady Miasta Płocka, 1990–1992 współzałożyciel i redaktor nacz. miesięcznika „Humanae Vitae”, 1993–1998 współzałożyciel Komisji ds. Rodziny przy Radzie Miasta Płocka, założyciel i przew. Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Płockim, 2 III 1991–1995 współzałożyciel, wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Organizacji Rodzinnych, XI 1993–1997 sekretarz generalny. 10 I 1997–17 I 2000 wiceprezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, 1996–2001 w AWS, 1998–2000 w Międzyresortowym Zespole ds. Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa przy Prezesie Rady Ministrów Jerzym Buzku. Od 2003 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych, Koordynator Organizacji Katolickich i Wyznaniowych w Urzędzie Miasta Płocka, 2011 kierownik produkcji filmu dokumentalnego „Stan wojenny w Płocku”. Od VIII 2007 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

15 VII 1975–7 II 1990 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/Ochrony Gospodarki WUSW w Płocku w ramach SO krypt. Petro; 20 I–7 VI 1982 przez Wydz. V KW MO w Płocku w ramach SOR krypt. Strajk; 20 III 1987–28 IX 1989 przez Wydz. IV WUSW w Płocku w ramach KE krypt. Ideolog.

Tadeusz Ruzikowski

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry