Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieślicki Jacek

Jacek Cieślicki, ur. 4 XI 1941 w Krakowie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Technologii i Inżynierii Chemicznej (1971).

1960-1961 pracownik Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego Polskie Odczynniki Chemiczne w Gliwicach, w 1961 Gliwickich Zakładów Chemicznych Carbochem, w 1962 ponownie PPH POCh, 1963-1971 Politechniki Śl., 1971-1974 Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Inwalidów w Katowicach, 1974-1981 kierownik Działu Ochrony Środowiska w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Oddziałowej Komisji Robotniczej na Oddziale Ochrony Środowiska; członek KZ HK; 30 XII 1980 oddelegowany do pracy związkowej w MKZ; od I 1981 redaktor naczelny niezależnego „Wolnego Związkowca”, także autor tekstów satyrycznych, oraz od 27 I 1981 „Wiadomości Solidarności”; w III 1981 współzałożyciel Regionalnego KOWzP (m.in. z Elżbietą Szczepańską, Jackiem Jagiełką, Teresą Baranowską, Grażyną Pławską); gość na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Nowym Łupkowie, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa i ponownie w Nowym Łupkowie, 15 X 1982 zwolniony.

Od początku 1983 na emigracji w Australii. Przez krótki okres pracował jako inż. chemik w garbarni, później na zasiłku.

Rozpracowywany w ramach SOR krypt. Skunks.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry