Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieślewicz Wojciech

Cieślewicz Wojciech, ur. 9 II 1953 w Mieleszynie k. Gniezna, zm. 2 III 1982 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza tamże, Wydz. Prawa i Administracji (1977). 1977–1979 pracował w Spółdzielni Studenckiej; 1979–1981 w Banku Spółdzielczym w Dopiewie k. Poznania. 1976–1981 wyjeżdżał w celach zarobkowych do Europy Zachodniej (Hiszpania, RFN, Norwegia, Berlin Zachodni), skąd przewoził literaturę bezdebitową, którą rozpowszechniał w akademiku.

13 II 1982 uczestnik manifestacji w Poznaniu, pobity przez ZOMO przy Moście Teatralnym. Po utracie przytomności przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego tamże, gdzie zmarł na skutek obrażeń czaszkowo-mózgowych. W l. 80. w rocznicę śmierci składano przy moście kwiaty z szarfami z elementami „Solidarności”. 23 II 1982 Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu wszczęła śledztwo ws. jego śmierci, 15 VI 1982 umorzone „wobec niewykrycia sprawców”; zeznania naocznych świadków jednoznacznie wskazywały, że sprawcami byli funkcjonariusze ZOMO. 28 IX 1990 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW (tzw. Komisja Rokity) wnioskowała o wznowienie śledztwa. 15 XI 1990 Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu śledztwo wznowiła; w wyniku dochodzenia ustalono, że pobicia dokonali funkcjonariusze kompanii plutonu I i II, V kompanii pułku manewrowego przy KW MO w Poznaniu. W stan oskarżenia postawiono b. funkcjonariusza ZOMO Włodzimierza J., który nie stawiał się na rozprawy sądu z powodów problemów psychiatrycznych (opinia lekarska stwierdziła że „nie jest zdolny do odpowiadania przed sądem w charakterze oskarżonego”). 31 V 1993 Sąd Rejonowy w Poznaniu uniewinnił go podając jako powód „brak dostatecznych dowodów popełnienia winy”. 22 X 1993 Sąd Wojewódzki tamże uchylił wyrok, 13 IX 1994 Sąd Rejonowy tamże, nast. 8 VIII 1995 Sąd Wojewódzki tamże utrzymały w mocy wyrok. 21 VI 1991 Prokuratura Wojewódzka tamże wyłączyła ze sprawy i podjęła osobne postępowanie przeciwko in. 5 nieustalonym funkcjonariuszom ZOMO uczestniczącym w pobiciu W. Cieślewicza; 24 VI 1991 postępowanie umorzono.

20 XII 1976 – 23 II 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Cieśla.

Agnieszka Łuczak

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry