Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieślak Tadeusz

Tadeusz Cieślak, ur. 30 XII 1957 w Świebodzicach, zm. 13 I 2024 w Nowej Soli. Ukończył SP nr 30 w Wałbrzychu (1972), Średnie Studium Zawodowe w Głogowie (1996).

1978–1983 w ZSMP.

1976–1978 operator odsiarczalni gazu w Dolnośląskich Zakładach Gazowniczych Dalgaz w Wałbrzychu, 1978–1989 ślusarz-mechanik w Zakładach Górniczych Polkowice w Polkowicach KGHM w Lubinie.

27–28 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”.

14–15 XII 1981 członek Zakładowego KS. 1982–1989 członek Tymczasowej Podziemnej KZ ZG Polkowice, od 1982 przew. 1982 – IV 1983 działacz MKK Województwa Legnickiego. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich, a nast. walk ulicznych z ZOMO w Głogowie. 1982–1989 uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł na murach, zbierał składki na cele związkowe i pomoc represjonowanym. 1982–1983 uczestnik przygotowań od strony technicznej emisji audycji podziemnego Radia „S” w Głogowie. 11 V 1983 poddany rewizji mieszkania, zatrzymany, 13 V aresztowany, osadzony w AŚ w Głogowie, Legnicy i we Wrocławiu oraz ZK tamże, 25 VI zwolniony za poręczeniem społecznym (ZSMP), 28 VII uchylono poręczenie społeczne, 2 VIII Prokuratura Rejonowa w Lubinie umorzyła postępowanie. W VIII 1983 przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. 1982–1989 organizator druku, materiałów poligraficznych i drukarz podziemnych pism „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Zagłębie Miedziowe” i „Biuletyn Informacyjny TPKZ NSZZ «Solidarność» Kopalni Polkowice”. 1983–1989 współzałożyciel, członek gremium kierowniczego Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębia Miedziowego. 1982–1989 kolporter w Polkowicach, Lubinie i Głogowie podziemnych pism, m.in.: „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Zagłębie Miedziowe”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Informacyjny TPKZ NSZZ «Solidarność» Kopalni Polkowice”, paryskiej „Kultury” oraz znaczków poczty podziemnej, kalendarzy, banknotów, kart świątecznych oraz książek. Wiosną 1985 zatrzymany na ulicy przez WSW, dwukrotnie pobity (w samochodzie WSW i na komendzie MO), kilkukrotnie przesłuchiwany. IV 1987 – 1989 współzałożyciel, redaktor i autor podziemnego „Biuletynu Informacyjnego TPKZ NSZZ «Solidarność» Kopalni Polkowice”. 1987–1989 członek Bractwa Oblatów św. Brygidy Dom Głogów. 11 X 1987 współzałożyciel (m.in. z Janem Gacą, Janem Sugalskim), przew. Komitetu Założycielskiego „S” w ZG Polkowice (złożony 23 X w Sądzie Wojewódzkim w Legnicy wniosek o rejestrację został odrzucony). 21 VIII 1988 współorganizator strajku w ZG Polkowice; 22 VIII zatrzymany, 23 VIII zwolniony z pracy, nast. 24 VIII – 1 IX uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej. W XI 1988 przywrócony do pracy. 1988–1989 współorganizator, członek Komitetu Organizacyjnego „S” w zakładzie. 1984–1989 wielokrotne poddawany rewizji, zatrzymywany i przesłuchiwany (m.in. wiosną 1985, 22 IV 1988, 21 I 1989), 28 IX 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1989–1993 praca w Grecji, 1994–2017 współwłaściciel Firmy Przewozowej Atena Tadeusz Cieślak/PP Atena w Głogowie, 2017–2022 na rencie, od 2022 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

23 VII 1987 – 3 XI 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubinie/Wydz. V/WOG WUSW w Legnicy w ramach SOS/SOR krypt. Ratownik; do 17 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Legnicy ramach SOR krypt. Aktywiści.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry