Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieślak Tadeusz

Tadeusz Cieślak, ur. 30 XII 1957 w Świebodzicach. Ukończył SP nr 30 w Wałbrzychu.

1976-1978 operator odsiarczalni gazu w Dolnośląskich Zakładach Gazowniczych Dalgaz w Wałbrzychu; 1978-1989 ślusarz mechanik w Zakładach Górniczych Polkowice w Polkowicach KGHM Lubin. 1978-1982 w ZSMP.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZG Polkowice; od IX 1980 w „S”.

14-15 XII 1981 członek Zakładowego KS; następnie członek Tymczasowej Podziemnej KZ ZG Polkowice, od 1982 szef; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł na murach, zaangażowany w zbieranie składek pieniężnych na cele związkowe i pomoc represjonowanym; w 1983 współzałożyciel (wraz z Andrzejem Poroszewskim, Edwardem Rewersem, Markiem Smykiem) Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębia Miedziowego, nast. do 1985 przewodniczący; kolporter podziemnych wydawnictw na terenie zagłębia, w Polkowicach, Lubinie, Głogowie, m.in. pism: „Z dnia na dzień” (także drukarz) „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Informacyjnego Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Walczącej” (także drukarz), paryskiej „Kultury”, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, banknotów, kart świątecznych, także ''Archipelagu Gułag'' Aleksandra Sołżenicyna; uczestnik przygotowania od strony technicznej emisji audycji Radia „S” w Głogowie. W V 1983 zatrzymany, przetrzymywany w ZK w Głogowie, Legnicy, Wrocławiu, zwolniony w VII 1983; poddany wielokrotnym rewizjom w mieszkaniu i miejscu pracy; w zakładzie pracy przeniesiony na gorsze stanowisko; wiosną 1985 zatrzymany na ulicy przez WSW, 2-krotnie pobity (w aucie WSW i na komendzie MO), kilkakrotnie przesłuchiwany. W X 1987 współzałożyciel (m.in. wraz z Janem Gacą, Janem Sugalskim) Komitetu Organizacyjnego „S” ZG Polkowice (23 X 1987 wniosek o rejestrację w Sądzie Wojewódzkim w Legnicy), do 1989 przewodniczący; współzałożyciel (wraz z J. Sugalskim, J. Gacą, Edwardem Papenfusem) zakładowego pisma „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kopalni Polkowice”, organizator pracy zespołu redakcyjnego, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych, transportu, lokali, kolporter, sporadycznie drukarz (w IV 1988 wpadka podczas druku – zatrzymani oprócz niego: J. Sugalski, Zbigniew Szczepański, E. Papenfus). 1987-1988 współorganizator koloni letnich dla dzieci rodzin represjonowanych. 1987-1989 członek Bractwa Oblatów św. Brygidy Dom Głogów; współorganizator Mszy za Ojczyznę, spotkań z ludźmi kultury niezależnej i działaczy opozycji, marszów ekologicznych. W VIII 1988 współorganizator strajku w ZG Polkowice, 22 VIII 1988 zatrzymany na 48 godz., 23 VIII 1988 zwolniony dyscyplinarnie z pracy; następnie uczestnik strajku Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 28 IX 1988 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wysokości 35 tys. zł; 21 I 1989 wezwany (wraz z J. Gacą) na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Lubinie ws. pisemnego protestu załogi dot. reakcji dyr. na postulaty zgłoszone 20 XII 1988.

1989-1990 członek KZ „S” ZG Polkowice. 1989-1993 zatrudniony w Grecji; od 1994 współwłaściciel Firmy Przewozowej Atena w Głogowie. W 1996 ukończył Średnie Studium Zawodowe w Głogowie.

Odznaczony odznaką Zasłużony dla Krwiodawstwa (1985), brązową (2005) i srebrną (2007) odznaką Zasłużony Działkowiec.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Polkowice

Opcje strony

do góry