Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieślak Stanisław

Stanisław Cieślak , ur. 29 I 1934 w Gałkach k. Przysuchy.

1952 ukończył Prywatne Gimnazjum i LO w Mariówce Opoczyńskiej, 1956 absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filologicznego, doktorat z nauk humanistycznych na Wydz. Filologicznym UŁ (1977).

1956–1987 nauczyciel w szkołach średnich Brzezin i Łodzi, m.in. 1980–1981 nauczyciel w Liceum Ekonomicznym nr 2 w Łodzi, od 1987 na emeryturze.

1987–1999 wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, 1989–2012 sekretarz naukowy Instytutu Franciszkańskiego w WSD tamże, 2000–2013 sekretarz redakcji rocznika filozoficzno-teologicznego „Lignum”.

1958–1960 animator przedsięwzięć kulturalnych, m.in. Łódzkiej Wiosny Poetów, powstania Grupy Literackiej „Prowincja 58”, 1978–1980 publicysta „Życia i Myśli”, 1978–1983 w ZLP.

1978–2004–autor odczytów o tematyce kulturowej, wygłaszanych w kościołach i klubach katolickich (gł. w KIK) w Łodzi, Białymstoku, Częstochowie, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Brzeźniu, Pabianicach.

X 1980 współzałożyciel NSZZ „S” w Liceum Ekonomicznym nr 2 w Łodzi, 1980 przew. Komitetu Założycielskiego, a nast. KZ, w Komisji Koordynacyjnej Oświaty NSZZ „S” tamże.

1981 wystąpienie z Oddziału Łódzkiego ZLP (z grupą łódzkich pisarzy), 11 III 1981 na własną prośbę zostali oni zatwierdzeni przez Zarząd Oddziału Warszawskiego ZLP jako członkowie „Klubu Pisarzy OW ZLP zamieszkałych w Łodzi”. 13 XI 1981 upoważniony, jako jeden z trzech reprezentantów Klubu, do kontaktów z ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „S”, w ramach których zajmował się redagowaniem, wraz z grupą łódzkich literatów z oddziału warszawskiego ZLP, dodatku literackiego „Słowo Obecności” do „Solidarności Ziemi Łódzkiej”.

1982–1986 autor tekstów do podziemnego pisma „Solidarni. Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Wojenne” wydawanego przez środowisko nauczycielskiej „S” w Łodzi, 1982–1989 współtwórca, redaktor (nr. 1–36) i kolporter podziemnego wydawnictwa Przedświt, autor tekstów (34 art., felietony, recenzje, polemiki, 2 teksty „od redakcji” oraz 11 wierszy) publikowanych pod ps. Józef Dominek, Jan Zagrodzki, Grzegorz Oracz, Józef Podgajny, Józef Domin, Antoni Malec, Franciszek Golecki, Ignacy Pokorny, Władysław Kowal, Dominik Jarota, Feliks Miłostowiec, Stały czytelnik, Jan Wawrzyniec. W Przedświcie organizacja stypendiów twórczych (m.in. dla Zbigniewa Dominiaka, Mieczysława Kucnera, Mariana Miszalskiego, Józefa Henryka Wiśniewskiego). 1983–1989 współpraca z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego (oo. Jezuitów) w Łodzi, prowadzenie spotkań dyskusyjnych (m.in. 2 wieczory z ks. Janem Twardowskim), 1983 odczyt pt. „Liryka w sutannach”. W ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej odczyty w KIK i łódzkich parafiach. 1983 jeden z redaktorów (z M. Kucnerem, ps. Hycki i Haliną Zawilską, ps. Nurska) Łopatologicznego słownika nowomowy, a także antologii polskiej poezji walczącej Nie w imię zdrady lecz w imię nadziei, 1984–1988 współtwórca i jeden z redaktorów nieregularnego periodyku „Obecność” wydawanego przez doc. Leona Dyczewskiego OFMConv w Łodzi.

Od 1989 w SPP.

1989 członek komitetu wyborczego kandydata do Senatu – Karola Głogowskiego.

Poeta, 1958 debiutował w dzienniku „Słowo Powszechne”. Autor tomików poetyckich Honor dnia (1964), Homofanie (1968), Padając idą (1971), Przypisy na koniec wieku (2000), m.in. rozprawy Sacrum bez Boga. Hierofanie sacrum we współczesnej kulturze, Dialektyka bytu i śmierci we współczesnej poezji, Szkice o Janie Kochanowskim, Adamie Mickiewiczu i innych poetach, Fascynacje franciszkańskie pisarzy Młodej Polski (2012), Sylwetka duchowa Cypriana Norwida 1821–1883 (2013), Fascynacje świętością (2015). Autor esejów literackich, m.in.: Wiara pozytywistów (2001), Świętość po franciszkańsku (w literaturze i na co dzień) (2015), opowiadań Prawa i lewa (1971), Rekolekcje w drodze z ojcem Honoratem…, powieści: Dziadowski biskup (1994), Kawałki czasu (2006); szkiców i esejów publikowanych na łamach m.in.: „Słowa Powszechnego”, „Odgłosów”, „Twórczości”, „Prac Polonistycznych”, „Collectanea Theologica”, „Rycerza Niepokalanej dla Polonii”, „Życia i Myśli”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Henryk Marczak

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry